Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Juraj Fridrich, Miroslav Blažek, Martin Zúrik, Mgr. Eva Adamková, MUDr. Darina Mandáková, Jana Wild, Margita Krajčíková, Marta Šišoláková, Ján Šimkovič, Alžbeta Šimkovičová, Gabriela Szalayová, Ľuboš Chovan, Ľubica Chovanová, Mgr. Miroslava Gažovičová, Oto Gažovič, Eleonóra Kellőová, Milan Kozlík, Lenka Ferenčíková, MUDr. Andrej Blaho, Tamara Alkhimová, RNDr. Magdaléna Vičanová, Tatiana Flimelová, PhDr. Marianna Červenková, Ing. Milan Medek, Elena Medeková, Božena Štecková, Mária Turanská, Dárius Germala, Ing. Margita Eštoková, Ing. Lenka Repová, Michelle Skrúcaná, Simone Skrúcaná, Elena Vanková, Jozef Kadleček, JUDr. Blanka Štovčíková, Miroslav Branský, Hana Branská, Anna Hudáčová, Eva Fružicová, Rudolf Klačko, Rudolf Klačko, Martin Mazag, JUDr. Ján Malovec, Mgr. Luciána Malovcová, MUDr. Pavel Žigo, MUDr. Ľudmila Žigová, Juliana Martišovičová, Štefan Farkaš, Ing. Samuel Babjak, Janka Farkašová, Eleonóra Kaltnerová, Mgr. Silvia Kováčová, Ing. Ivana Adamaťová, Mgr.Arch. Georg Blizniakov, Jana Mičková, Margita Meszárosová, Tibor Viola, Monika Violová, Ing. Nina Gécyová, Mgr. Branislav Tréger, Zuzana Trégerová, Jana Babjaková, Doc. Ing. Pavel Michalec CSc., Eva Jurčeková, Tomáš Janoštiak, Ing. Libor Vacval, Doc. Dr. Ing. František Hanic, Klára Hanicová, Robert Minarovič, Marcel Škultéty, Štefan Mikloš, Ing. Peter Lipa, Mgr. Norina Lipová, Monika Gašparová, Ing. Michal Gašpar, Martin Gašpar, Mgr. Peter Gažo, Doc.PhDr. Viera Gažová CSc., Juraj Ronaj, Katarína Hradňanská, Iveta Homolová, Zuzana Hradňanská, Agnes Zúriková, Ing. Jana Vojtková, Ing. Ester Malinovská, Ina Daučíková, Zuzana Trgalová, Ivan Hergovič, Dana Hergovičová, Mgr. Marek Godovič, Peter Piovarči, Vlasta Piovarčiová, Ing. Zuzana Bučinová, Prof.Ing. Božena Bušová CSc., Magdalena Lipthayová, Mária Feix, Jana Brožová, Roman Čambál, Ján Čambál, Valéria Čambálová, Stanislava Sišuláková, Miroslav Kopka, Radovan Marko, Ivana Pappová, Marta Duchoňová, Ján Duchoň, Kurt Molnár, Zuzana Molnárová, Ing. Jarmila Melichárková, MUDr. Vladimír Bella, Vilma Bachledová, Štefan Štofko, Hedviga Štofková, Dušan Navrátil, Zdenka Gajdošíková, Mária Berecová, Marek Németh, Dominika Ravaszová, Peter Zuppa, Yvona Zuppová, Iveta Triskalová, Ing. Pavol Hodás, Daša Hodásová, Ing. Phd. Alexander Gron, Rudolf Malcher, Jaroslava Malcherová, Peter Méheš, Ondrej Starinský, Diana Starinská Kacarová, Janette Žigová, Janka Benková, Michal Marcin, Miroslava Jančová, Ladislav Kubica, Aurelia Popelková, Katarína Kováčová, Mgr. Martin Mazag, Milada Mazagová
Záložný dlžník: Ing. Juraj Fridrich, Miroslav Blažek, Martin Zúrik, Mgr. Eva Adamková, Jana Wild, Margita Krajčíková, Marta Šišoláková, Ján Šimkovič, Alžbeta Šimkovičová, Gabriela Szalayová, Ľuboš Chovan, Ľubica Chovanová, Mgr. Miroslava Gažovičová, Oto Gažovič, Eleonóra Kellőová, Milan Kozlík, Lenka Ferenčíková, MUDr. Andrej Blaho, Tamara Alkhimová, RNDr. Magdaléna Vičanová, Tatiana Flimelová, PhDr. Marianna Červenková, Ing. Milan Medek, Elena Medeková, Božena Štecková, Mária Turanská, Dárius Germala, Ing. Margita Eštoková, Ing. Lenka Repová, Michelle Skrúcaná, Simone Skrúcaná, Elena Vanková, Jozef Kadleček, JUDr. Blanka Štovčíková, Miroslav Branský, Hana Branská, Anna Hudáčová, Eva Fružicová, Rudolf Klačko, Rudolf Klačko, Martin Mazag, JUDr. Ján Malovec, Mgr. Luciána Malovcová, MUDr. Pavel Žigo, MUDr. Ľudmila Žigová, Juliana Martišovičová, Štefan Farkaš, Janka Farkašová, Eleonóra Kaltnerová, Mgr. Silvia Kováčová, Ing. Ivana Adamaťová, Mgr.Arch. Georg Blizniakov, Jana Mičková, Margita Meszárosová, Tibor Viola, Monika Violová, Ing. Nina Gécyová, Mgr. Branislav Tréger, Zuzana Trégerová, Jana Babjaková, Doc. Ing. Pavel Michalec CSc., Eva Jurčeková, Tomáš Janoštiak, Ing. Libor Vacval, Doc. Dr. Ing. František Hanic, Klára Hanicová, Robert Minarovič, Marcel Škultéty, Štefan Mikloš, Ing. Peter Lipa, Mgr. Norina Lipová, Monika Gašparová, Ing. Michal Gašpar, Martin Gašpar, Mgr. Peter Gažo, Doc.PhDr. Viera Gažová CSc., Juraj Ronaj, Katarína Hradňanská, Iveta Homolová, Zuzana Hradňanská, Agnes Zúriková, Ing. Jana Vojtková, Ing. Ester Malinovská, Ina Daučíková, Zuzana Trgalová, Ivan Hergovič, Dana Hergovičová, Mgr. Marek Godovič, Peter Piovarči, Vlasta Piovarčiová, Ing. Zuzana Bučinová, Prof.Ing. Božena Bušová CSc., Magdalena Lipthayová, Mária Feix, Jana Brožová, Roman Čambál, Ján Čambál, Valéria Čambálová, Stanislava Sišuláková, Miroslav Kopka, Radovan Marko, Ivana Pappová, Marta Duchoňová, Ján Duchoň, Kurt Molnár, Zuzana Molnárová, Ing. Jarmila Melichárková, MUDr. Vladimír Bella, Vilma Bachledová, Štefan Štofko, Hedviga Štofková, Dušan Navrátil, Zdenka Gajdošíková, Mária Berecová, Marek Németh, Dominika Ravaszová, Peter Zuppa, Yvona Zuppová, Iveta Triskalová, Ing. Pavol Hodás, Daša Hodásová, Ing. Phd. Alexander Gron, Rudolf Malcher, Jaroslava Malcherová, Peter Méheš, Ondrej Starinský, Diana Starinská Kacarová, Janette Žigová, Janka Benková, Michal Marcin, Miroslava Jančová, Ladislav Kubica, Aurelia Popelková, Katarína Kováčová, Mgr. Martin Mazag, Milada Mazagová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 14991/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia