Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: RAKLIM, a.s., Dr. Max 31 s.r.o., Dr. Max 32 s.r.o., Dr. Max 33 s.r.o., Dr. Max 34 s.r.o., Dr. Max 35 s.r.o., Dr. Max 36 s.r.o., Dr. Max 37 s.r.o., Dr. Max 38 s.r.o., Dr. Max 39 s.r.o., Dr. Max 40 s.r.o., DOZDRA, a.s., Dr. Max 601 s.r.o., Dr. Max 602 s.r.o., Dr. Max 603 s.r.o., Dr. Max 604 s.r.o., Dr. Max 616 s.r.o., Dr. Max 622 s.r.o., Dr. Max 623 s.r.o., Dr. Max 626 s.r.o., Dr. Max 627 s.r.o., Dr. Max 628 s.r.o., Dr. Max 630 s.r.o., Dr. Max 631 s.r.o., Dr. Max 632 s.r.o.
Záložný dlžník: RAKLIM, a.s., Dr. Max 31 s.r.o., Dr. Max 32 s.r.o., Dr. Max 33 s.r.o., Dr. Max 34 s.r.o., Dr. Max 35 s.r.o., Dr. Max 36 s.r.o., Dr. Max 37 s.r.o., Dr. Max 38 s.r.o., Dr. Max 39 s.r.o., Dr. Max 40 s.r.o., DOZDRA, a.s., Dr. Max 601 s.r.o., Dr. Max 602 s.r.o., Dr. Max 603 s.r.o., Dr. Max 604 s.r.o., Dr. Max 616 s.r.o., Dr. Max 622 s.r.o., Dr. Max 623 s.r.o., Dr. Max 626 s.r.o., Dr. Max 627 s.r.o., Dr. Max 628 s.r.o., Dr. Max 630 s.r.o., Dr. Max 631 s.r.o., Dr. Max 632 s.r.o.
Veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 14004/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia