Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2021 podľa krajov
18296
4,91%
+170
16452
5,36%
-23
17904
5,55%
-90
21810
5,88%
+216
25255
6,77%
+135
37325
10,22%
+270
51643
12,00%
+388
45603
10,97%
+383
234288
7,90%
+1449
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: "Spoločenstvo vlastníkov bytov J 1", Ervína Kutlíková, Mikuláš Kuplinčák, Eva Kuplinčáková, Jana Chudíková, Ján Kurdila Ing., Mária Hrehovčíková, Marta Surmjáková Ing., Juraj Visnansky MUDr., Terézia Visnanska, Ferdinand Ecker, Iveta Eckerová, Karol Kráľ, Arpád Szatmáry, Mária Miklošová, Wladyslaw Pisarczyk, Mária Pisarczyková, Michal Ivan, Mária Ivanová, Valéria Tamašová, Mikuláš Hrubý Ing., Daniela Hrubá, Liana Puzderová MUDr., Katarína Poláková, Michal Cejkovský, Helena Cejkovská, Michal Komendant, Valér Tamáš, Marta Rončinská, Peter Ruják, Darina Rujáková, Martin Tkáč, Helena Tkáčová, Ján Kocúr MUDr., Ľudmila Kocúrová, Jordan Ivanov Karailiev, Kamila Karailieva, Andrea Lukáčová, Ľudovít Tirpák, Mária Butkovská, Michal Jožio, Eva Jožiová, Lýdia Melušová, Anna Husnajová, Jozef Gábor, Mária Gáborová, Peter Nack JUDr., Monika Nacková, Marcel Korman, Marek Kotora Ing., Danka Kotorová RNDr., Mária Šustová, Vladimír Šust, Mária Gundová, Ružena Galanová Mgr., Milina Eľková, Jozef Bezeg Ing., Alžbeta Bezegová, Kamil Bezeg, Mária Bahounková, Magdaléna Susková, Marta Seková, Pavol Mencák Ing., Helena Čapkovičová, Vlastimir Dolgoš, Sergej Dolgoš, Eva Andrejčiková, Magdaléna Komendantová
Záložný dlžník: "Spoločenstvo vlastníkov bytov J 1", Ervína Kutlíková, Mikuláš Kuplinčák, Eva Kuplinčáková, Jana Chudíková, Ján Kurdila Ing., Mária Hrehovčíková, Marta Surmjáková Ing., Juraj Visnansky MUDr., Terézia Visnanska, Ferdinand Ecker, Iveta Eckerová, Karol Kráľ, Arpád Szatmáry, Mária Miklošová, Wladyslaw Pisarczyk, Mária Pisarczyková, Michal Ivan, Mária Ivanová, Valéria Tamašová, Mikuláš Hrubý Ing., Daniela Hrubá, Liana Puzderová MUDr., Katarína Poláková, Michal Cejkovský, Helena Cejkovská, Michal Komendant, Valér Tamáš, Marta Rončinská, Peter Ruják, Darina Rujáková, Martin Tkáč, Helena Tkáčová, Ján Kocúr MUDr., Ľudmila Kocúrová, Jordan Ivanov Karailiev, Kamila Karailieva, Andrea Lukáčová, Ľudovít Tirpák, Mária Butkovská, Michal Jožio, Eva Jožiová, Lýdia Melušová, Anna Husnajová, Jozef Gábor, Mária Gáborová, Peter Nack JUDr., Monika Nacková, Marcel Korman, Marek Kotora Ing., Danka Kotorová RNDr., Mária Šustová, Vladimír Šust, Mária Gundová, Ružena Galanová Mgr., Milina Eľková, Jozef Bezeg Ing., Alžbeta Bezegová, Kamil Bezeg, Mária Bahounková, Magdaléna Susková, Marta Seková, Pavol Mencák Ing., Helena Čapkovičová, Sergej Dolgoš, Eva Andrejčiková, Magdaléna Komendantová
Veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13919/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia