Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Štefan Zemánek, Roman Jamriška, Mária Molnárová, Katarína Túróczyová, Ladislav Papp, Ondrej Štefánik, Anna Illéšová, Peter Illéš Ing., Milan Illéš Ing., Ervin Nagy, Eugen Szenkó, Matilda Feketeová, Helena Kopálová, Ladislav Kollár, Róbert Bugár Ing., Mária Alföldyová, František Őszi, Ján Stehlík Ing., Jozef Bartoš, Adriana Sláviková, Rudolf Krajčír Ing., Tibor Sabo, Slavomír Ďurík, Darina Csíková, Rudolf Strečko, Pavol Leikert
Záložný dlžník: Štefan Zemánek, Roman Jamriška, Mária Molnárová, Katarína Túróczyová, Ladislav Papp, Ondrej Štefánik, Anna Illéšová, Peter Illéš Ing., Milan Illéš Ing., Ervin Nagy, Eugen Szenkó, Matilda Feketeová, Helena Kopálová, Ladislav Kollár, Róbert Bugár Ing., Mária Alföldyová, František Őszi, Ján Stehlík Ing., Jozef Bartoš, Adriana Sláviková, Rudolf Krajčír Ing., Tibor Sabo, Slavomír Ďurík, Darina Csíková, Rudolf Strečko, Pavol Leikert
Veriteľ: ISTROBANKA, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13896/2009

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia