Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Patrik Križan, Miriam Prvá, Ing. Martin Lexmann, Mgr. Daniela Lexmannová, Ing. Marián Reisel, Eva Reiselová, Dušan Pivko, Marta Makkyová, Anna Pivková, Tomáš Makky, MUDr. Darina Oravská, Anna Hradečná, Ing. Ladislav Vargončík, Aurélia Branická, Ing. Stanislav Procházka, Júlia Procházková, Juliana Belániová, František Beláni, Ing. Margita Majdáková, MUDr. Alena Osuská, Michaela Farkašová, PhDr. Tibor Michal, Vincencia Michalová, Mária Púšová, Miriam Frialová, Aleš Friala, Ondrej Kořínek, Scarlet Čanakyová, Peter Paulovič, Marta Mistríková, Daniela Baloghová, Barbora Janotková, Zuzana Mihoková, Andrea Čimborová, Martin Merc, Katarína Mercová, Ing. Vladimír Reiser, Ing. Lucia Reiserová, Jozef Pajbach, Vladimír Michal, Jana Michalová, Ružena Petrušková, Ing. Ivan Beňo, Vladimír Mistrík, Eva Paulovičová, Jozef Púš, Gabriela Beňová, Anna Köszegiová, Jarmila Vámošiová, Jaroslav Gazda, Ing. Jaroslav Šmid, Ing. Marlen Šmidová, Ing. Ivan Tatranský, Mária Tatranská, Mgr. Božena Šimonová, Anna Baginová, Petra Wernerová, Miroslav Werner, Zuzana Hatalová, JUDr. Miroslav Werner, Ing. Mária Mišíková, Tatiana Domoráková, Ing. Viliam Kosec, Ing. Marta Kosecová, Ján Putz, Eva Putzová, Ing. Anna Habánová, Mgr. Anton Gebauer, Ing. Ľudmila Gebauerová, Bernardína Mališková, Ing. Petr Sedlák, Ing. Emília Sedláková, Alojz Cigánek, Helena Cigáneková, Ing. Ján Kožehuba, Ing. Milena Kožehubová, Jaroslav Križan, Štefan Korbela, Blažena Križanová, Ing. Peter Malík, Adriana Vančíková, Ing. Roman Vančík, Ing. Rudolf Rovenský, Jozef Búda, MUDr. Rudolf Rácz, Radovan Kanka, Ing. Jana Kanková, Ing. Peter Chuděj, Ing. František Chuděj, Miroslav Harrach, JUDr. Irena Hlavačková, MUDr. Svätopluk Hlavačka, Eva Lučanová, Ing.arch. Milan Varga, František Valach, Ing. Eva Valachová, Martina Kubičková, Ing. Ernest Barát, Anetta Barátová, Ing. Marek Braniš, Ing.arch. Lýdia Branišová, Ing. Jozef Motyčka, Ing. Mária Motyčková CSc., Mgr. Lucia Kalnássyová, Mgr. Zdeno Kalnássy, Ing. Gabriel Matej, Štefánia Matejová, Pavel Kolník, Iveta Kolníková, Otto Ševčík, Mária Ševčíková, Ľubomír Matej, Emília Garaiová, Peter Valent, Elena Valentová, Anna Vechterová, Bohumil Vžentek, Eva Vženteková, Ing. Alexandra Poláková, Mgr. Viera Mikušová, Július Mikuš, RNDr. Pavol Mikuš, Ing. Peter Novotný, Iveta Novotná, Ladislav Kulcsár, Margita Kulcsárová, Mgr. Katarína Mišíková PhDr., Barbora Mohrová, Ing. Arpád Palasti, Ing. Valéria Mohrová, Kristína Mohrová, Ing. Ildikó Palasti, Vladimír Urbánek, Ing. Rastislav Hudec, Kristína Mattes, Mgr. Martin Plch, Ing. Jana Plchová, Lucia Šimnová, Milan Daráš, Martina Dubovská, Viera Poláčková, Helena Pikulíková, Mgr. Henrieta Matejová, Silvester Illéš, Jozef Soška, Sonja Sošková, Ján Daráš
Záložný dlžník: Patrik Križan, Miriam Prvá, Ing. Martin Lexmann, Mgr. Daniela Lexmannová, Ing. Marián Reisel, Eva Reiselová, Dušan Pivko, Marta Makkyová, Anna Pivková, Tomáš Makky, MUDr. Darina Oravská, Anna Hradečná, Ing. Ladislav Vargončík, Aurélia Branická, Ing. Stanislav Procházka, Júlia Procházková, Juliana Belániová, František Beláni, Ing. Margita Majdáková, MUDr. Alena Osuská, Michaela Farkašová, PhDr. Tibor Michal, Vincencia Michalová, Mária Púšová, Miriam Frialová, Aleš Friala, Ondrej Kořínek, Scarlet Čanakyová, Peter Paulovič, Marta Mistríková, Daniela Baloghová, Barbora Janotková, Zuzana Mihoková, Andrea Čimborová, Martin Merc, Katarína Mercová, Ing. Vladimír Reiser, Ing. Lucia Reiserová, Jozef Pajbach, Vladimír Michal, Jana Michalová, Ružena Petrušková, Ing. Ivan Beňo, Vladimír Mistrík, Eva Paulovičová, Jozef Púš, Gabriela Beňová, Anna Köszegiová, Jarmila Vámošiová, Jaroslav Gazda, Ing. Jaroslav Šmid, Ing. Marlen Šmidová, Ing. Ivan Tatranský, Mária Tatranská, Mgr. Božena Šimonová, Anna Baginová, Petra Wernerová, Miroslav Werner, Zuzana Hatalová, JUDr. Miroslav Werner, Ing. Mária Mišíková, Tatiana Domoráková, Ing. Viliam Kosec, Ing. Marta Kosecová, Ján Putz, Eva Putzová, Ing. Anna Habánová, Mgr. Anton Gebauer, Ing. Ľudmila Gebauerová, Bernardína Mališková, Ing. Petr Sedlák, Ing. Emília Sedláková, Alojz Cigánek, Helena Cigáneková, Ing. Ján Kožehuba, Ing. Milena Kožehubová, Jaroslav Križan, Štefan Korbela, Blažena Križanová, Ing. Peter Malík, Adriana Vančíková, Ing. Roman Vančík, Ing. Rudolf Rovenský, Jozef Búda, MUDr. Rudolf Rácz, Radovan Kanka, Ing. Jana Kanková, Ing. Peter Chuděj, Ing. František Chuděj, Miroslav Harrach, JUDr. Irena Hlavačková, MUDr. Svätopluk Hlavačka, Eva Lučanová, Ing.arch. Milan Varga, František Valach, Ing. Eva Valachová, Martina Kubičková, Ing. Ernest Barát, Anetta Barátová, Ing. Marek Braniš, Ing.arch. Lýdia Branišová, Ing. Jozef Motyčka, Ing. Mária Motyčková CSc., Mgr. Lucia Kalnássyová, Mgr. Zdeno Kalnássy, Ing. Gabriel Matej, Štefánia Matejová, Pavel Kolník, Iveta Kolníková, Otto Ševčík, Mária Ševčíková, Ľubomír Matej, Emília Garaiová, Peter Valent, Elena Valentová, Anna Vechterová, Bohumil Vžentek, Eva Vženteková, Ing. Alexandra Poláková, Mgr. Viera Mikušová, Július Mikuš, RNDr. Pavol Mikuš, Ing. Peter Novotný, Iveta Novotná, Ladislav Kulcsár, Margita Kulcsárová, Mgr. Katarína Mišíková PhDr., Barbora Mohrová, Ing. Arpád Palasti, Ing. Valéria Mohrová, Kristína Mohrová, Ing. Ildikó Palasti, Vladimír Urbánek, Ing. Rastislav Hudec, Kristína Mattes, Mgr. Martin Plch, Ing. Jana Plchová, Lucia Šimnová, Milan Daráš, Martina Dubovská, Viera Poláčková, Helena Pikulíková, Mgr. Henrieta Matejová, Silvester Illéš, Jozef Soška, Sonja Sošková, Ján Daráš
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 13766/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia