Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo Poprad, Marek Oboril, Bc. Andrea Feteriková, Silvia Orolinová, Dušan Palušák, Viliam Kolačkovský, Ing. Ján Vidiš, Magdaléna Kolačkovská, Ing. Daniela Vidišová, Mgr. Jitka Šafranková, Ing. Pavol Gabaj, Ing. Stanislava Gabajová, Tomáš Kuzár, Jozefína Kuzárová, Jozef Zagora, Milan Jaroš, Alžbeta Jarošová, Ing. Vladimír Harhay, Ing. Martina Harhayová, Pavol Gajdoš, Iveta Gajdošová, Karol Kubus, Cyril Gabčo, Oľga Gabčová, Róbert Grešo, Ing. Hana Grešová, Ing. Martina Nahálková, Libuše Užíková, Martin Čižmár, Lucia Kredatusová, Viera Vikartovská, Ján Kapral, Marta Kapralová, Jozef Bujňák, Anna Bujňáková, Ing. Peter Čižik, Ing. Jana Čižiková, Richard Slobodník, Marta Šavelová, Ing. Jozef Jakubčo, Ing. Mária Jakubčová, Milan Mazurek, Marta Mazureková, Karol Ganz, Ľubica Ganzová, Martina Budaiová, Eva Oborilová, Ján Kočiš, Ján Bondra, Janka Bondrová, Erika Zagorová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo Poprad, Marek Oboril, Bc. Andrea Feteriková, Silvia Orolinová, Dušan Palušák, Viliam Kolačkovský, Ing. Ján Vidiš, Magdaléna Kolačkovská, Ing. Daniela Vidišová, Mgr. Jitka Šafranková, Ing. Pavol Gabaj, Ing. Stanislava Gabajová, Tomáš Kuzár, Jozefína Kuzárová, Jozef Zagora, Milan Jaroš, Alžbeta Jarošová, Ing. Vladimír Harhay, Ing. Martina Harhayová, Pavol Gajdoš, Iveta Gajdošová, Karol Kubus, Cyril Gabčo, Oľga Gabčová, Róbert Grešo, Ing. Hana Grešová, Ing. Martina Nahálková, Libuše Užíková, Martin Čižmár, Lucia Kredatusová, Viera Vikartovská, Ján Kapral, Marta Kapralová, Jozef Bujňák, Anna Bujňáková, Ing. Peter Čižik, Ing. Jana Čižiková, Richard Slobodník, Marta Šavelová, Ing. Jozef Jakubčo, Ing. Mária Jakubčová, Milan Mazurek, Marta Mazureková, Karol Ganz, Ľubica Ganzová, Martina Budaiová, Eva Oborilová, Ján Kočiš, Ján Bondra, Janka Bondrová, Erika Zagorová
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 13702/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia