Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto Mestská časť Rača, Ingrid Gembická, Bohumil Čuklovič, Gabriela Ujlakyová, Katarína Sláviková, MUDr. Sylvia Remišová, Ing. Miroslav Antal, Jana Jurčová, Ing. Peter Šteglík, Mária Šteglíková, Júlia Suranovská, Peter Žák, Helena Žáková, Martin Krč, Helena Krčová, Dr. Marián Gembický, Magda Gembická, Ing. Lukáš Čončol, Mária Májovská BSBA, Roman Doležal, Ing. Andrea Mikulová, Zdenka Juríková, Peter Jantoš, RNDr. Lenka Jantošová, Pavol Paškevič, Silvia Paškevičová, Mgr. Marta Draškovičová, Ľubica Ivánová, Emília Fajnorová, Ing. Michal Vajda, Judita Vajdová, Mgr. Zuzana Čechová, Ing. Táňa Hlatká, Ján Kutlák, Alexandra Hajachová, Daniela Hajachová, Mgr. Peter Pilinský, Ján Kvasnica, Daniela Kvasnicová, Amália Šišková, Soňa Šišková, Eva Sečanská, PhDr. PaedDr. Igor Schmuck, Anna Schmucková, Marián Suchovský, Rozália Suchovská, František Šaňák, Ružena Šaňáková, Stanislav Karaffa, Zorka Karaffová, Marta Zacharová, Anna Zálešáková, Tomáš Máčaj, Edita Máčajová, Valéria Forróová, MUDr. Marta Ondrušková CSc., Anna Kochanová, Vladimír Daniš, Eva Danišová, Ľudovít Segíň, Júlia Segíňová, Iveta Bundziková, Emília Kordíková, Jaroslav Forró, Ivan Neuman, Ing. Richard Kittler DrSc., Lýdia Kittlerová, Anna Lörincová, Gabriela Eichlerová, Zuzana Paulenková, Viera Pavlíková, Richard Ružička, Andrej Rudolf, Jana Rudolfová, Jozef Vícen, Mária Vícenová, Juraj Spáčil, Eva Spáčilová, Mgr. Miroslava Dianišková, Martin Rakovský, Miroslava Rudá
Záložný dlžník: Hlavné mesto Mestská časť Rača, Ingrid Gembická, Bohumil Čuklovič, Gabriela Ujlakyová, MUDr. Sylvia Remišová, Ing. Miroslav Antal, Jana Jurčová, Ing. Peter Šteglík, Mária Šteglíková, Júlia Suranovská, Peter Žák, Helena Žáková, Martin Krč, Helena Krčová, Dr. Marián Gembický, Magda Gembická, Ing. Lukáš Čončol, Mária Májovská BSBA, Roman Doležal, Ing. Andrea Mikulová, Zdenka Juríková, Peter Jantoš, RNDr. Lenka Jantošová, Pavol Paškevič, Silvia Paškevičová, Mgr. Marta Draškovičová, Ľubica Ivánová, Emília Fajnorová, Ing. Michal Vajda, Judita Vajdová, Mgr. Zuzana Čechová, Ing. Táňa Hlatká, Ján Kutlák, Alexandra Hajachová, Daniela Hajachová, Mgr. Peter Pilinský, Ján Kvasnica, Daniela Kvasnicová, Amália Šišková, Soňa Šišková, Eva Sečanská, PhDr. PaedDr. Igor Schmuck, Anna Schmucková, Marián Suchovský, Rozália Suchovská, František Šaňák, Ružena Šaňáková, Stanislav Karaffa, Zorka Karaffová, Marta Zacharová, Anna Zálešáková, Tomáš Máčaj, Edita Máčajová, Valéria Forróová, MUDr. Marta Ondrušková CSc., Anna Kochanová, Vladimír Daniš, Eva Danišová, Ľudovít Segíň, Júlia Segíňová, Iveta Bundziková, Emília Kordíková, Jaroslav Forró, Ivan Neuman, Ing. Richard Kittler DrSc., Lýdia Kittlerová, Anna Lörincová, Gabriela Eichlerová, Zuzana Paulenková, Viera Pavlíková, Richard Ružička, Andrej Rudolf, Jana Rudolfová, Jozef Vícen, Mária Vícenová, Juraj Spáčil, Eva Spáčilová, Mgr. Miroslava Dianišková, Martin Rakovský, Miroslava Rudá
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 13567/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia