Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov " K U Z M Á N Y H O 37 "
Záložný dlžník: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov " K U Z M Á N Y H O 37 "
Veriteľ: Československá obchodní banka, a. s., so sídlom Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, IČO: 00 00 13 50, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B XXXVI, vložka 46, vo veci jej organizačnej zložky zapísanej v Ob
Výpis zo spisu záložného práva č. 13398/2006

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia