Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Anna Švihranová, Miroslav Marček, Mesto Galanta, Štefan Mézes, Alžbeta Mézesová, Roman Hrajnoha, Denisa Hrajnohová, Ján Stojka, Drahuša Stojková, Alžbeta Mojžišová, Edita Kádárová, Mgr. Jaroslav Plank, Renáta Planková, Mgr. Vladimír Laurinec, Zita Laurincová, Róbert Varga, Blanka Vargová, Oleg Švihran, Zuzana Švihranová, Peter Mile, Ing. Ján Papánek, Andrej Tóth, Zina Tóthová, Ing. Ondrej Švihran, Monika Marčeková, Erik Francisci, Ing. Ernest Hollosi, Marta Hollosiová, Jozef Píš, Ružena Píšová, Mgr. Pavol Šléger, PaedDr. Dana Šlégerová, Eduard Cséfalvay, Adriana Fenesová, Mgr. Alexandra Zonová, RNDr. Richard Zona, Štefan Murárik, Mária Muráriková, Ing. Marek Guspan, Martina Guspanová, Imrich Kamenár, Gabriela Kamenárová, Vladimír Zigman, Lenka Zigmanová, Viktor Kuzár, Ing. Miroslav Šimulčík, Viola Šimulčíková, Ing. Zoltán Belický, RNDr. Tatiana Belická, JUDr. Darina Wolfová, Vojtech Szitás, Silvia Szitásová, František Troiak, Andrea Troiaková, Juraj Puskas, Klára Puskasová, Mgr. Margaréta Mészárosová, Štefan Markus, Anna Markusová, Štefan Bieber, Katarína Bieberová, Tomáš Fövényes, Tibor Bugár, Ružena Bugárová, Ing. Ľubomír Kmeť, Eva Kmeťová, Ing. Pavol Kurucz, Jozefína Kuruczová, Ing. Zuzana Fialová, Ing. Peter Magdalík, Anna Magdalíková, Richard Hindák, Karin Hindáková, Štefan Flaškár, Eva Flaškárová, Ing. Ondrej Szabó, Lívia Szabová, Ladislav Pánd, Terézia Jelínková, Andrej Bános, Ondrej Tuška, Mgr. Alena Tušková, Štefan Varga, Terézia Vargová
Záložný dlžník: Ing. Anna Švihranová, Miroslav Marček, Mesto Galanta, Štefan Mézes, Alžbeta Mézesová, Roman Hrajnoha, Denisa Hrajnohová, Ján Stojka, Drahuša Stojková, Alžbeta Mojžišová, Edita Kádárová, Mgr. Jaroslav Plank, Renáta Planková, Mgr. Vladimír Laurinec, Zita Laurincová, Róbert Varga, Blanka Vargová, Oleg Švihran, Zuzana Švihranová, Peter Mile, Ing. Ján Papánek, Andrej Tóth, Zina Tóthová, Ing. Ondrej Švihran, Monika Marčeková, Erik Francisci, Ing. Ernest Hollosi, Marta Hollosiová, Jozef Píš, Ružena Píšová, Mgr. Pavol Šléger, PaedDr. Dana Šlégerová, Eduard Cséfalvay, Adriana Fenesová, Mgr. Alexandra Zonová, RNDr. Richard Zona, Štefan Murárik, Mária Muráriková, Ing. Marek Guspan, Martina Guspanová, Imrich Kamenár, Gabriela Kamenárová, Vladimír Zigman, Lenka Zigmanová, Viktor Kuzár, Ing. Miroslav Šimulčík, Viola Šimulčíková, Ing. Zoltán Belický, RNDr. Tatiana Belická, JUDr. Darina Wolfová, Vojtech Szitás, Silvia Szitásová, František Troiak, Andrea Troiaková, Juraj Puskas, Klára Puskasová, Mgr. Margaréta Mészárosová, Štefan Markus, Anna Markusová, Štefan Bieber, Katarína Bieberová, Tomáš Fövényes, Tibor Bugár, Ružena Bugárová, Ing. Ľubomír Kmeť, Eva Kmeťová, Ing. Pavol Kurucz, Jozefína Kuruczová, Ing. Zuzana Fialová, Ing. Peter Magdalík, Anna Magdalíková, Richard Hindák, Karin Hindáková, Štefan Flaškár, Eva Flaškárová, Ing. Ondrej Szabó, Lívia Szabová, Ladislav Pánd, Terézia Jelínková, Andrej Bános, Ondrej Tuška, Mgr. Alena Tušková, Štefan Varga, Terézia Vargová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 13118/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia