Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Marcel Amrich, Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, Milan Vlček, Peter Betušťák, Ignác Kohár, Magdaléna Kohárová, Jozef Korman, Anna Kormanová, Anna Garbiarová, Jaroslav Lajmon, Marta Lajmonová, Danka Vidová, Ľubomír Hvolka, Emília Hvolková, Jozef Lieskovský, Marta Lieskovská, Ján Hrbča, Terézia Hrbčová, Štefan Zboja, Zdena Zbojová, Ignác Olexa, Silvia Olexová, Ján Klimek, Katarína Klimeková, Alojz Cisárik, Martina Valeková, Andrea Valeková, Štefan Karpeľ, Mária Karpeľová, Štefan Chudoba, Monika Chudobová, Helena Prokopová, Alexander Halimovič, Mária Halimovičová, František Kurcin, Daniela Kurcinová, Martin Genšor, Eva Genšorová, Juraj Chovanec, Eva Chovancová, Jozef Franček, Mária Frančeková, Anton Majcher, Monika Majchrová, Karol Vrzgula, Lenka Vrzgulová, Ing. Oldrich Suchanek, Ing. Emília Suchaneková, Mária Amrichová, Ing. Martin Sokolovský, Mgr. Monika Sokolovská, Ľudmila Tropková, Ján Slovík, Magda Slovíková, Ing. Ernest Mikita, Simona Žuffová, Daniel Václavík, Marta Václavíková, Miroslav Záhradník, Mgr. Zuzana Záhradníková, Božena Dzureková, Eva Pavlíková, František Harkabúz, Wilhelmina Harkabúzová, Mária Vošteňáková, Emília Jaňáková, František Gama, Božena Gamová, Igor Jendraššak, Božena Jendraššaková, Ľubomír Mišinec, Mária Mišincová, Jozef Schifferdecker, Eva Schifferdeckerová, Ján Horvat, Jozefa Horvatová, Juraj Štrba, Elena Štrbová, Juraj Tomášik, Zuzana Tomášiková, Igor Vajduliak, Marcela Vajduliaková, Ján Suroviak, Ľubica Suroviaková, Mária Slivková, Daniel Paluga, Viera Palugová, Vlasta Sládeková, Mária Bučeková, Ivana Dlábiková, Róbert Dlábik, Branislav Marušťák, Zuzana Marušťáková, Ing. Štefan Pánik, Božena Pániková, Jozef Straka, Jana Gejdošová, Štefan Litvák, Mária Litváková, Šimon Chovan, Jana Chovanová, Anton Jaňak, Terézia Jaňaková, Tatiana Miková, Jan Janouš, Mária Janoušová, Marianna Medvecká, Alena Zajoncová, Stanislav Kuľkovský, Mária Kuľkovská, Daniel Furdek, Helena Furdeková
Záložný dlžník: Marcel Amrich, Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, Milan Vlček, Peter Betušťák, Ignác Kohár, Magdaléna Kohárová, Jozef Korman, Anna Kormanová, Anna Garbiarová, Jaroslav Lajmon, Marta Lajmonová, Danka Vidová, Ľubomír Hvolka, Emília Hvolková, Jozef Lieskovský, Marta Lieskovská, Ján Hrbča, Terézia Hrbčová, Štefan Zboja, Zdena Zbojová, Ignác Olexa, Silvia Olexová, Ján Klimek, Katarína Klimeková, Alojz Cisárik, Martina Valeková, Andrea Valeková, Štefan Karpeľ, Mária Karpeľová, Štefan Chudoba, Monika Chudobová, Helena Prokopová, Alexander Halimovič, Mária Halimovičová, František Kurcin, Daniela Kurcinová, Martin Genšor, Eva Genšorová, Juraj Chovanec, Eva Chovancová, Jozef Franček, Mária Frančeková, Anton Majcher, Monika Majchrová, Karol Vrzgula, Lenka Vrzgulová, Ing. Oldrich Suchanek, Ing. Emília Suchaneková, Mária Amrichová, Ing. Martin Sokolovský, Mgr. Monika Sokolovská, Ľudmila Tropková, Ján Slovík, Magda Slovíková, Ing. Ernest Mikita, Simona Žuffová, Daniel Václavík, Marta Václavíková, Miroslav Záhradník, Mgr. Zuzana Záhradníková, Božena Dzureková, Eva Pavlíková, František Harkabúz, Wilhelmina Harkabúzová, Mária Vošteňáková, Emília Jaňáková, František Gama, Božena Gamová, Igor Jendraššak, Božena Jendraššaková, Ľubomír Mišinec, Mária Mišincová, Jozef Schifferdecker, Eva Schifferdeckerová, Ján Horvat, Jozefa Horvatová, Juraj Štrba, Elena Štrbová, Juraj Tomášik, Zuzana Tomášiková, Igor Vajduliak, Marcela Vajduliaková, Ján Suroviak, Ľubica Suroviaková, Mária Slivková, Daniel Paluga, Viera Palugová, Vlasta Sládeková, Mária Bučeková, Ivana Dlábiková, Róbert Dlábik, Branislav Marušťák, Zuzana Marušťáková, Ing. Štefan Pánik, Božena Pániková, Jozef Straka, Jana Gejdošová, Štefan Litvák, Mária Litváková, Šimon Chovan, Jana Chovanová, Anton Jaňak, Terézia Jaňaková, Tatiana Miková, Jan Janouš, Mária Janoušová, Marianna Medvecká, Alena Zajoncová, Stanislav Kuľkovský, Mária Kuľkovská, Daniel Furdek, Helena Furdeková
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 13073/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia