Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2024 podľa krajov
12745
3,15%
+657
10731
3,71%
+199
11257
3,88%
+223
14352
4,11%
-96
16162
4,44%
+546
27667
8,70%
-490
40481
10,23%
-239
32699
8,81%
-126
166094
5,97%
+674
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Rudolf Duban, Eva Rácová, Daniela Bubničová, Ján Mlynárik, Edita Mlynáriková, Martina Luščanová, Antónia Ježová, Rudolf Miklóš, Jozef Jankovič, Miroslav Krištofič, Michal Štefanka, Mgr. Tatiana Kokošová, Alena Ryszkiewicz, Alžbeta Bubeníková, Michal Kseňák, Margita Dubanová, Mária Šišuláková, František Borároš, Tomáš Jaslovský, Mgr. Michaela Sumilasová, Richard Meňhart, Ján Kováčik, Zdenka Chrenková, Mária Beličková, Tibor Kaliský, Michal Daniel, Ing. Karol Rehák, Anton Jeck, Eva Sláviková, Katarína Šarinová, Gizela Kováčová, Štefan Végh, Ján Koller, Darina Kóšová, Jozef Bubnič, Arnošt Tomek, Róbert Jež, Ing. Antónia Gömöryová, Andrea Sčerbová, Júlia Miklóšová, Drahoslav Šulko, Mgr. Edita Šulková, Mária Jankovičová, Mária Sklenárová, Stanislav Zajac, Marianna Vaváková, Darina Krištofičová, Ing. Dagmar Medzihradská, Eva Štefanková, Tatiana Hrabovčáková, Adrian Kokoš, RSDr. Andrej Bubeník, Nina Kseňáková, Peter Šebok, Ľudmila Šeboková, PhDr. Oľga Duchová, Ivan Jaslovský, Kamila Jaslovská, Emília Wollnerová, Helena Borárošová, Mariya Moroz, Miriam Jaslovská, Katarína Meňhartová, Vladimír Karász, Marta Kaliská, Lýdia Danielová, Emília Kupkovičová, Ing. Jarmila Reháková, Martina Jeck, Vojtech Slávik, Pavol Lipták, Matej Švec, Silvia Švecová, Monika Egerszegiová, Mária Mezeiová, Štefan Mezei, Jozef Kováč, Margita Véghová, Alžbeta Kollerová
Záložný dlžník: Rudolf Duban, Eva Rácová, Daniela Bubničová, Ján Mlynárik, Edita Mlynáriková, Martina Luščanová, Antónia Ježová, Rudolf Miklóš, Jozef Jankovič, Miroslav Krištofič, Michal Štefanka, Mgr. Tatiana Kokošová, Alena Ryszkiewicz, Alžbeta Bubeníková, Michal Kseňák, Margita Dubanová, Mária Šišuláková, František Borároš, Tomáš Jaslovský, Mgr. Michaela Sumilasová, Richard Meňhart, Ján Kováčik, Zdenka Chrenková, Mária Beličková, Tibor Kaliský, Michal Daniel, Ing. Karol Rehák, Anton Jeck, Eva Sláviková, Katarína Šarinová, Gizela Kováčová, Štefan Végh, Ján Koller, Darina Kóšová, Jozef Bubnič, Arnošt Tomek, Róbert Jež, Ing. Antónia Gömöryová, Andrea Sčerbová, Júlia Miklóšová, Drahoslav Šulko, Mgr. Edita Šulková, Mária Jankovičová, Mária Sklenárová, Stanislav Zajac, Marianna Vaváková, Darina Krištofičová, Ing. Dagmar Medzihradská, Eva Štefanková, Tatiana Hrabovčáková, Adrian Kokoš, RSDr. Andrej Bubeník, Nina Kseňáková, Peter Šebok, Ľudmila Šeboková, PhDr. Oľga Duchová, Ivan Jaslovský, Kamila Jaslovská, Emília Wollnerová, Helena Borárošová, Mariya Moroz, Miriam Jaslovská, Katarína Meňhartová, Vladimír Karász, Marta Kaliská, Lýdia Danielová, Emília Kupkovičová, Ing. Jarmila Reháková, Martina Jeck, Vojtech Slávik, Pavol Lipták, Matej Švec, Silvia Švecová, Monika Egerszegiová, Mária Mezeiová, Štefan Mezei, Jozef Kováč, Margita Véghová, Alžbeta Kollerová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 13028/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia