Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Henrieta Vachová, Arpád Hrkeľ, Ema Hrkeľová, G.I.C. Cash, a.s., Pavol Klenka, Viera Klenková, Ing. Mária Kačírková, Mgr. Beata Šnircová, Mgr. Ján Mozer, Mgr. Natália Mozerová, Mgr. Peter Radačovský, Ing. Oxana Bílenková, Ľubomír Blaha, Zuzana Blahová, Ing. Ivan Horak, Darina Horaková, Peter Viskup, Silvia Viskupová, Ivan Rydzi, Eva Rydza, Dana Zahradníčková, Mgr. Vladimír Jacoš, PhDr. Helena Jacošová, Ján Kovačik, Mária Kovačiková, Darina Markuseková, Marián Grodovský, Ľudmila Grodovská, Ján Gréger, RNDr. Jozef Noga, Monika Nogová, Milan Chudovský, Oľga Chudovská, Ing. Peter Holubek, Rudolf Osuch, Katarína Osuchová, RSDr. František Bohrn, Mária Bohrnová, Mgr. Robert Hauber, Miloš Štós, Milan Kužel, Darina Kuželová, Anton Biksadsky, Anna Biksadská, Michal Török, Viera Töröková, Alexander Patkolo, Anna Patkolová, Viliam Stiegler, Ing. Nataša Stieglerová, Imrich Bugyi, Eva Bugyiová
Záložný dlžník: Henrieta Vachová, Arpád Hrkeľ, Ema Hrkeľová, G.I.C. Cash, a.s., Pavol Klenka, Viera Klenková, Ing. Mária Kačírková, Mgr. Beata Šnircová, Mgr. Ján Mozer, Mgr. Natália Mozerová, Mgr. Peter Radačovský, Ing. Oxana Bílenková, Ľubomír Blaha, Zuzana Blahová, Ing. Ivan Horak, Darina Horaková, Peter Viskup, Silvia Viskupová, Ivan Rydzi, Eva Rydza, Dana Zahradníčková, Mgr. Vladimír Jacoš, PhDr. Helena Jacošová, Ján Kovačik, Mária Kovačiková, Darina Markuseková, Marián Grodovský, Ľudmila Grodovská, Ján Gréger, RNDr. Jozef Noga, Monika Nogová, Milan Chudovský, Oľga Chudovská, Ing. Peter Holubek, Rudolf Osuch, Katarína Osuchová, RSDr. František Bohrn, Mária Bohrnová, Mgr. Robert Hauber, Miloš Štós, Milan Kužel, Darina Kuželová, Anton Biksadsky, Anna Biksadská, Michal Török, Viera Töröková, Alexander Patkolo, Anna Patkolová, Viliam Stiegler, Ing. Nataša Stieglerová, Imrich Bugyi, Eva Bugyiová
Veriteľ: ISTROBANKA, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 13009/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia