Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Katarína Junásová, Martin Butko, Ing.arch. Viera Galandová, Mária Andrašovičová, Zuzana Šuranová, Ing. Eva Macholdová, Ingrid Kozánková, Ladislav Dóczé, Alžbeta Dóczéová, Gabriela Kováčová, Ľudvík Mikula, Mária Mikulová, MUDr. Ján Kochan, MUDr. Helena Kochanová, Roman Petráš, Ing. Ladislav Junás, Júlia Brunclíková, Monika Hrehová, Alžbeta Szarková, Ing. Eva Macková PhDr., Eva Macková, Mária Ficelová, Ľubica Fraňová, PaedDr. Oľga Petrovská, Ján Ficel, MUDr. Alan Eisner, Robert Štuk, Ivan Kičikolev, Marta Jašková, Mária Kubovčíková, Ing. Pavel Poliak, Eva Poliaková, Magdaléna Priamová, Silvia Senderáková, Viktor Kovács, Mária Kovácsová, Alexandra Nahálková, Jozef Nahálka, Janette Baše, Milan Baše, Dagmar Lovichová, PAND, Andrey Surček, Mária Kellerová, Ing. Jarmila Svobodová, Vladimír Pribila, Iveta Pribilová, Jolana Ondrová, Dušan Štetka, JUDr. Darina Štetková, Ján Jurányi, Helena Jurányiová, Ing. Marián Flassik, Mgr. Danka Flassiková, Viera Rybarová, Rozália Lužová, Boris Lužo, Ing. Miroslav Ondruš, RNDr. Peter Kyš, Ľudmila Kyšová, Juraj Čederle, Valeria Čederlová, Tatiana Šimková, Tomáš Hlavatý, Jozefína Holubová, Klaudia Urbanová, Darina Modrovičová, Alexander Vanerka, Ing. Beata Grambličková, Jana Patoprstá, Ján Mikláš, Darina Miklášová, PharmDr. Alžbeta Benetinová, MUDr. Ján Benetin, Viliam Rupp, Livia Rott, Ing. Ivan Šuster, Ružena Hromádková, Ing. Dana Fuckerová, Alica Lastivková, Ján Lastivka, Zuzana Navrátilová, Helena Hutirová, Anna Piknová, Slávka Veliká, Karol Boroš, Viera Borošová, Ján Veselý, MUDr. Zuzana Zelinková, Ing. Jaroslav Detko, Veronika Padúchová, Anton Luknár, Viera Luknárová, Rudolf Liška, Alžbeta Lišková, František Ďurík, Daniela Ďuríková, Dana Dufková, Miroslav Výbošťok, Mgr. Svetlana Husárová, Ing. Ivan Padúch, Hildegarda Kovalovská, Štefan Pavlech, Štefan Zellner, Alžbeta Zellnerová, Cyril Panák, Františka Panáková, Jozefína Kovárová, Irena Zvadová, Marek Fedor, Vladimír Ančák, Ing. Lea Striežencová, Marta Poláková, Štefan Polák, Emília Huttová, Ing. Alfréd Gajar, Mgr. Daša Gajarová, Antonia Urbancová, Ing. Bibiana Bašťovanská, Ing. Ivan Bartáň, Iveta Chomová, Jan Bednář, Marta Bednářová, Katarína Kissová, Ing. Anna Mészárosová, Peter Škrabák, Emília Škrabáková, Renáta Duranská, Todor Bonev, Ing. Andrej Košecký, Mgr. Miriam Košecká, Aleš Foltýn, Mária Foltýnová, Oľga Liptáková, Vladimír Lipták, Mgr. Zuzana Határová, Ing. Eduard Határ, Margita Pázmányová, PaedDr. Edita Csomorová, Ing. Peter Pázmány, Jozef Bureš, Anna Burešová, Ing. Richard Nachtmann, Ing. Vincent Cepka, Angela Vargicová, Helena Jančiová, Ľubomír Zbořil, Ján Jurányi, Mgr. Beata Jurányiová, Ing. Miloš Nemec, Janka Nemcová, Mgr. Júlia Kopásková, Jozef Bakič, Ružena Bakičová, Ing. Viliam Kišš, Mgr. Terézia Kiššová, František Číž, Božena Čížová, Eva Cíferská, Ružena Lelkešová, Margita Obuchová, Peter Fábry, Mária Némethová, Soňa Boroňová, Viera Kováčová, Michal Šuran, Marta Janotková, Janko Svetlik, Zuzana Nagyová, Alexander Urbanec, Marta Urbancová, Ing. Juraj Pieš, Elena Wildová, Mgr. Alena Piešová, Rudolf Prekop, Rudolf Gloser, Jozefína Gloserová, Jozef Szakál, Eva Szakálová, Ružena Danihelová, Ing. Peter Novotný, Konštantín Némethy, Ing. Ivan Majerčík, Martin Bresler, Mária Mifkovičová, Eva Pušecová, Marián Strnátko, Jozef Popovič, Justína Popovičová, Jozef Székvölgyi, Helena Székvölgyiová, Jarmila Schweighoferová, Ján Wild, Jozef Jurányi, Mária Jurányiová, Oľga Gürtnerová, Anna Fraňová, Ing. Roman Horský, Ing. Tatiana Horská, Viliam Svajczer, Mária Dziviaková, Juraj Dziviak, Monika Francisciová, Ing. Peter Duchnický, Janka Duchnická, Ing. Ivan Pisko, Renáta Pisková, Ing. Eva Dušáková, Ľudovít Snopko, Mgr. Eva Vitkovská, Ing. Robert Vitkovský, Barbora Vitkovská, Roman Török, Stanislava Töröková, Martin Juras, Jozef Fabuš, Jaroslava Chocholová, Priska Kovácsová, Janka Semanová, Ing. Michaela Durdiaková, Pavol Jančár, Mgr. Apolónia Jančárová, Mgr. Peter Zemančík, Jana Zemančíková, Marta Nemcová, Marta Bánovská, Dušan Benčič, Alena Benčičová, Dana Adamková, MUDr. Ivan Hegyi, František Belko, Oľga Belková, Mgr. Beáta Šukalová, Štefan Ivančík, PaedDr. Adriana Csalaová, MUDr. Ľudovít Csala, Peter Paulovič
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Katarína Junásová, Martin Butko, Ing.arch. Viera Galandová, Mária Andrašovičová, Zuzana Šuranová, Ing. Eva Macholdová, Ingrid Kozánková, Ladislav Dóczé, Alžbeta Dóczéová, Gabriela Kováčová, Ľudvík Mikula, Mária Mikulová, MUDr. Ján Kochan, MUDr. Helena Kochanová, Roman Petráš, Ing. Ladislav Junás, Júlia Brunclíková, Monika Hrehová, Alžbeta Szarková, Ing. Eva Macková PhDr., Eva Macková, Mária Ficelová, Ľubica Fraňová, PaedDr. Oľga Petrovská, Ján Ficel, MUDr. Alan Eisner, Robert Štuk, Ivan Kičikolev, Marta Jašková, Mária Kubovčíková, Ing. Pavel Poliak, Eva Poliaková, Magdaléna Priamová, Silvia Senderáková, Viktor Kovács, Mária Kovácsová, Alexandra Nahálková, Jozef Nahálka, Janette Baše, Milan Baše, Dagmar Lovichová, PAND, Andrey Surček, Mária Kellerová, Ing. Jarmila Svobodová, Vladimír Pribila, Iveta Pribilová, Jolana Ondrová, Dušan Štetka, JUDr. Darina Štetková, Ján Jurányi, Helena Jurányiová, Ing. Marián Flassik, Mgr. Danka Flassiková, Viera Rybarová, Rozália Lužová, Boris Lužo, Ing. Miroslav Ondruš, RNDr. Peter Kyš, Ľudmila Kyšová, Juraj Čederle, Valeria Čederlová, Tatiana Šimková, Tomáš Hlavatý, Jozefína Holubová, Klaudia Urbanová, Darina Modrovičová, Alexander Vanerka, Ing. Beata Grambličková, Jana Patoprstá, Ján Mikláš, Darina Miklášová, PharmDr. Alžbeta Benetinová, MUDr. Ján Benetin, Viliam Rupp, Livia Rott, Ing. Ivan Šuster, Ružena Hromádková, Ing. Dana Fuckerová, Alica Lastivková, Ján Lastivka, Zuzana Navrátilová, Helena Hutirová, Anna Piknová, Slávka Veliká, Karol Boroš, Viera Borošová, Ján Veselý, MUDr. Zuzana Zelinková, Ing. Jaroslav Detko, Veronika Padúchová, Anton Luknár, Viera Luknárová, Rudolf Liška, Alžbeta Lišková, František Ďurík, Daniela Ďuríková, Dana Dufková, Miroslav Výbošťok, Mgr. Svetlana Husárová, Ing. Ivan Padúch, Hildegarda Kovalovská, Štefan Pavlech, Štefan Zellner, Alžbeta Zellnerová, Cyril Panák, Františka Panáková, Jozefína Kovárová, Irena Zvadová, Marek Fedor, Vladimír Ančák, Ing. Lea Striežencová, Marta Poláková, Štefan Polák, Emília Huttová, Ing. Alfréd Gajar, Mgr. Daša Gajarová, Antonia Urbancová, Ing. Bibiana Bašťovanská, Ing. Ivan Bartáň, Iveta Chomová, Jan Bednář, Marta Bednářová, Katarína Kissová, Ing. Anna Mészárosová, Peter Škrabák, Emília Škrabáková, Renáta Duranská, Todor Bonev, Ing. Andrej Košecký, Mgr. Miriam Košecká, Aleš Foltýn, Mária Foltýnová, Oľga Liptáková, Vladimír Lipták, Mgr. Zuzana Határová, Ing. Eduard Határ, Margita Pázmányová, PaedDr. Edita Csomorová, Ing. Peter Pázmány, Jozef Bureš, Anna Burešová, Ing. Richard Nachtmann, Ing. Vincent Cepka, Angela Vargicová, Helena Jančiová, Ľubomír Zbořil, Ján Jurányi, Mgr. Beata Jurányiová, Ing. Miloš Nemec, Janka Nemcová, Mgr. Júlia Kopásková, Jozef Bakič, Ružena Bakičová, Ing. Viliam Kišš, Mgr. Terézia Kiššová, František Číž, Božena Čížová, Eva Cíferská, Ružena Lelkešová, Margita Obuchová, Peter Fábry, Mária Némethová, Soňa Boroňová, Viera Kováčová, Michal Šuran, Marta Janotková, Janko Svetlik, Zuzana Nagyová, Alexander Urbanec, Marta Urbancová, Ing. Juraj Pieš, Elena Wildová, Mgr. Alena Piešová, Rudolf Prekop, Rudolf Gloser, Jozefína Gloserová, Jozef Szakál, Eva Szakálová, Ružena Danihelová, Ing. Peter Novotný, Konštantín Némethy, Ing. Ivan Majerčík, Martin Bresler, Mária Mifkovičová, Eva Pušecová, Marián Strnátko, Jozef Popovič, Justína Popovičová, Jozef Székvölgyi, Helena Székvölgyiová, Jarmila Schweighoferová, Ján Wild, Jozef Jurányi, Mária Jurányiová, Oľga Gürtnerová, Anna Fraňová, Ing. Roman Horský, Ing. Tatiana Horská, Viliam Svajczer, Mária Dziviaková, Juraj Dziviak, Monika Francisciová, Ing. Peter Duchnický, Janka Duchnická, Ing. Ivan Pisko, Renáta Pisková, Ing. Eva Dušáková, Ľudovít Snopko, Mgr. Eva Vitkovská, Ing. Robert Vitkovský, Barbora Vitkovská, Roman Török, Stanislava Töröková, Martin Juras, Jozef Fabuš, Jaroslava Chocholová, Priska Kovácsová, Janka Semanová, Ing. Michaela Durdiaková, Pavol Jančár, Mgr. Apolónia Jančárová, Mgr. Peter Zemančík, Jana Zemančíková, Marta Nemcová, Marta Bánovská, Dušan Benčič, Alena Benčičová, Dana Adamková, MUDr. Ivan Hegyi, František Belko, Oľga Belková, Mgr. Beáta Šukalová, Štefan Ivančík, PaedDr. Adriana Csalaová, MUDr. Ľudovít Csala, Peter Paulovič
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12974/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia