Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 29.2.2024 podľa krajov
12342
2,39%
-242
11226
2,69%
-229
11533
2,74%
-355
14658
2,85%
-203
16283
3,07%
-256
28895
5,47%
-403
41640
6,27%
-461
33748
5,16%
-359
170325
3,92%
-2508
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Bohumil Tillinger, Mária Tillinger, Berta Horváthová, Jolana Mišovičová, Ondrej Streda, Gabriel Tóth, Mgr. Juliana Stredová, Henrieta Tóthová, Helmut Mühle, Ondrej Schlár, Alžbeta Schlárová, Ildikó Czigle, Ing. Igor Lebo, Lajos Praschek, Oľga Tóthová, Štefan Tóth, Zsolt Nagy, Ladislav Jankó, Edita Feketeová, Adrián Tóth, Mária Turečeková, Marián Tureček, Ján Lukács, Marta Lukácsová, Tibor Perina, Erika Kováčová, Gabriel Hrabovszki, Janka Czizmaziová, Margita Maksimová, Albert Lázsló, Zuzana Jakabová, Eva Klepáčková, Ernest Felsen, Veronika Felsenová, Mária Pocsová, Peter Pšenák, Adriana Leisztnerová, Anita Rigó, Andrea Nyersová, JUDr. Ružena Szabóová, Daniel Pošta, Daniela Poštová, Claudia Gabriella Pšenáková, Miroslava Krajmerová, Vojtech Beke, Silvia Szalayová, MUDr. Vojtech Mathis, Mgr. Mária Mathisová, Eugen Szabó, RNDr. Alžbeta Szabóová, Anna Krajczárová, Kinga Barthová, Anna Krasková, Ing. Štefan Pocsai, Erika Pocsaiová, Jiří Gryga, Mária Horváthová, Helena Polozsányiová, Ladislav Kiripolský, Alica Kiripolská, Ladislav Klepáček
Záložný dlžník: Bohumil Tillinger, Mária Tillinger, Berta Horváthová, Jolana Mišovičová, Ondrej Streda, Gabriel Tóth, Mgr. Juliana Stredová, Henrieta Tóthová, Helmut Mühle, Ondrej Schlár, Alžbeta Schlárová, Ildikó Czigle, Ing. Igor Lebo, Lajos Praschek, Oľga Tóthová, Štefan Tóth, Zsolt Nagy, Ladislav Jankó, Edita Feketeová, Adrián Tóth, Mária Turečeková, Marián Tureček, Ján Lukács, Marta Lukácsová, Tibor Perina, Erika Kováčová, Gabriel Hrabovszki, Janka Czizmaziová, Margita Maksimová, Albert Lázsló, Zuzana Jakabová, Eva Klepáčková, Ernest Felsen, Veronika Felsenová, Mária Pocsová, Peter Pšenák, Adriana Leisztnerová, Anita Rigó, Andrea Nyersová, JUDr. Ružena Szabóová, Daniel Pošta, Daniela Poštová, Claudia Gabriella Pšenáková, Miroslava Krajmerová, Vojtech Beke, Silvia Szalayová, MUDr. Vojtech Mathis, Mgr. Mária Mathisová, Eugen Szabó, RNDr. Alžbeta Szabóová, Anna Krajczárová, Kinga Barthová, Anna Krasková, Ing. Štefan Pocsai, Erika Pocsaiová, Jiří Gryga, Mária Horváthová, Helena Polozsányiová, Ladislav Kiripolský, Alica Kiripolská, Ladislav Klepáček
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12550/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia