Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: František Ustohal, Alena Marčišinová, Milan Tomašovič, Mária Solčaniová, Eduard Kozar, Jozefína Kozarová, Anna Šuličová, Erika Hertnekiová, František Hertneki, Alexander Dobosy, Anna Dobosyová, Gabriela Onderková, Michal Hrunčák, Véra Hrunčáková, Štefan Mulik, Mária Muliková, Mária Bartová, Rudolf Kočiš, Ingrid Pizňaková, JUDr. Miroslav Kráľ, JUDr. Jana Kráľová, Dominika Ceperková, Ing. Jaroslava Amrichová, Vladimír Onofrej, Bc. Martin Posluch, Anna Šimovčíková, Monika Blichová, Emil Zaťko, Ing. Peter Frnčo, Janette Frnčová, Milan Mydlár, Marcela Palenčárová, Ing. Jozef Pavlovič, Helena Pavlovičová, Karol Janočko, Alena Janočková, Lucia Kokošková, Mário Hrubý, Júlia Fedorčáková, Milan Majoroš, Mgr. Jana Háberová, Mikuláš Rychvalský, Anna Rychvalská, Terézia Hastíková, Ing. Slávka Jacková, Ing. Róbert Háber, Eva Bauerneblová, Jaroslav Malinik, Magdaléna Maliniková, František Tresa, Katarína Tresová, PhDr. Irena Antoničová, RNDr. Bartolomej Antonič, Stanislav Astrab, Mária Astrabová, Jozef Juhász, Ján Berta, Ing. Roman Valenčák, Jana Valenčáková, Beáta Ustohalová, Andrea Wind, Mária Kameniková, Ing. Štefan Kiša, Dušana Kišová, Alexej Seman, Eva Semanová, Pavol Dávid, Magdaléna Čekaňáková, Romana Čerhatá, Daria Tokár, Marian Čerhatý, Ľudovít Furka, Anna Furková, Peter Bodenlosz, Ing. Jarmila Bodenloszová, Peter Budai, Jela Budaiová, Janka Gašparíková, Ján Hojný, Elena Hojná, Jana Vaškovičová, Michal Špes, Margita Špesová, Mária Denisová, Peter Mantu, Adriana Mantuová, Margita Lipková, Pavol Biedka, Beáta Biedková, Ing. Tomáš Varga, Mgr. Anna Vargová, Josef Němčík, Ľudmila Komárová, Jana Kapciová, Michal Černega, Janka Mertlová, Mária Kačmárová, Stanislav Sabol, Mária Fekiačová, Zuzana Majorošová
Záložný dlžník: František Ustohal, Alena Marčišinová, Milan Tomašovič, Mária Solčaniová, Eduard Kozar, Jozefína Kozarová, Anna Šuličová, Erika Hertnekiová, František Hertneki, Alexander Dobosy, Anna Dobosyová, Gabriela Onderková, Michal Hrunčák, Véra Hrunčáková, Štefan Mulik, Mária Muliková, Mária Bartová, Rudolf Kočiš, Ingrid Pizňaková, JUDr. Miroslav Kráľ, JUDr. Jana Kráľová, Dominika Ceperková, Ing. Jaroslava Amrichová, Vladimír Onofrej, Bc. Martin Posluch, Anna Šimovčíková, Monika Blichová, Emil Zaťko, Ing. Peter Frnčo, Janette Frnčová, Milan Mydlár, Marcela Palenčárová, Ing. Jozef Pavlovič, Helena Pavlovičová, Karol Janočko, Alena Janočková, Lucia Kokošková, Mário Hrubý, Júlia Fedorčáková, Milan Majoroš, Mgr. Jana Háberová, Mikuláš Rychvalský, Anna Rychvalská, Terézia Hastíková, Ing. Slávka Jacková, Ing. Róbert Háber, Eva Bauerneblová, Jaroslav Malinik, Magdaléna Maliniková, František Tresa, Katarína Tresová, PhDr. Irena Antoničová, RNDr. Bartolomej Antonič, Stanislav Astrab, Mária Astrabová, Jozef Juhász, Ján Berta, Ing. Roman Valenčák, Jana Valenčáková, Beáta Ustohalová, Andrea Wind, Mária Kameniková, Ing. Štefan Kiša, Dušana Kišová, Alexej Seman, Eva Semanová, Pavol Dávid, Magdaléna Čekaňáková, Romana Čerhatá, Daria Tokár, Marian Čerhatý, Ľudovít Furka, Anna Furková, Peter Bodenlosz, Ing. Jarmila Bodenloszová, Peter Budai, Jela Budaiová, Janka Gašparíková, Ján Hojný, Elena Hojná, Jana Vaškovičová, Michal Špes, Margita Špesová, Mária Denisová, Peter Mantu, Adriana Mantuová, Margita Lipková, Pavol Biedka, Beáta Biedková, Ing. Tomáš Varga, Mgr. Anna Vargová, Josef Němčík, Ľudmila Komárová, Jana Kapciová, Michal Černega, Janka Mertlová, Mária Kačmárová, Stanislav Sabol, Mária Fekiačová, Zuzana Majorošová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12447/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia