Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Viera Hromá, Mikuláš Nagy, Jolana Nagyová, Sylvia Brondošová, Miroslav Plačko, Anna Geržová, Cecília Plačková, Mgr. Martin Kováč, Ing. Katarína Hettešová, Jozef Pašek, Lýdia Pašeková, Ing. Ervín Miština, Bohdan Grznár, Juraj Hromý, Viera Pacalová, RSDr. František Turan, Františka Turanová, Eleonora Kiačková, Ing. Stanislav Roháč, Viera Roháčová, PaedDr. Oľga Mištinová, Ing. Marian Turček, Anna Turčeková, Štefan Vavrík, Danuša Vavríková, MVDr. Oľga Lašáková, Yanyi Huang, Ing. Róbert Wendl, Ing. Renáta Wendlová, Ing. Helena Ševčíková, Ing. Ján Janík CSc., Helena Janíková, Ing. Bohdan Rýger, JUDr. Katarína Tvrdoňová, JUDr. Katarína Duchoňová, Vladislava Janovicová, Libuša Fungáčová, Pavol Hanšut, Katarína Hanšutová, Ing. Ján Vráblik, JUDr. Pavel Ondris, PhDr. Janka Ondrisová, Mária Dubinová, Ladislav Zvara, Ľuboš Čierny, Jolana Zvarová, Magdaléna Lužová, Dr. Jozef Straško, Alžbeta Strašková, Ing. Jana Janoková, RNDr. Peter Flaškár, Mgr. Martin Flaškár, Peter Flaškár, Ing. Miroslav Klas, Marta Klasová, Ing. Miloš Konček, Zlatica Končeková, Tibor Szépe, Mária Szépeová, Štefan Ochaba, Božena Mojšová, Silvia Mojšová, Aleš Udič, JUDr. Katarína Hutňanová, Zdenka Majtánová, Zuzana Gálová, Miroslav Martinkovič, Jozef Majláth, Danka Majláthová, Marina Kolmogorova, Mgr. Tomáš Baran, Eva Groffová, Ing. Miroslav Balog Phd., Ing. Gabriela Balogová, Ing. Zuzana Novoroľníková, Peter Novoroľník, Marcela Udičová, Mgr. Eva Šuleková, Ing.arch. Anastázia Tancerová, Mgr. Ľubomír Tancer, Mária Nováková, PaedDr. Katarína Muszková, Margita Mrvová, Marta Surovcová, Tatiana Hubinská, Ing. Stanislav Dedič, Alena Dedičová, Ružena Šmíkalová, Václav Šmíkala, RSDr. Marta Nováková, Rastislav Cesnak, Silvia Cesnaková, Bc. Pavel Kugler, Ing. Iveta Kuglerová, Ing. Mária Dzureková, Ing. Michal Duranko, Ing. Anežka Duranková, Ing. Elena Helmanová, Petr Helman, Róbert Franz, Dagmar Franzová, Daša Markus, Ľudmila Farkašová, Ing. Ján Kubička, Ing. Ľubica Kubičková, Oto Kollár, JUDr. Ivana Hutňanová, Mária Šolcová, Anna Šolcová, Štefan Mravec, Oľga Mravcová, Jana Pavlasová, Ing. Gábor Buza, Miriam Buzová, František Záhor, Danuška Záhorová, Ružena Brychtová, Ing. Katarína Valdnerová, Margita Bédyová, Ľuboš Pospíchal, Katarína Pospíchalová, Peter Matoš, Klára Matošová, Danica Menyhártová, Ing. František Ivanič, Ľudmila Ivaničová, Andrea Mičudová, Marián Hatiar, Ing. Pavol Španko, Ing. Zuzana Španková, Tatiana Borková, Ing. Juraj Kollár, Mgr. Marcela Kollárová, Ing. Martin Molčan, Ing. Júlia Molčanová, JUDr. Vladimír Ondruš, MUDr. Helena Ondrušová, MUDr. Igor Páv, Oľga Pávová, Ing. Libor Molnár, RNDr. Agáta Molnárová, Hlavné mesto SR Bratislava - MČ Bratislava Nové-Mesto
Záložný dlžník: Viera Hromá, Mikuláš Nagy, Jolana Nagyová, Sylvia Brondošová, Miroslav Plačko, Anna Geržová, Cecília Plačková, Mgr. Martin Kováč, Ing. Katarína Hettešová, Jozef Pašek, Lýdia Pašeková, Ing. Ervín Miština, Bohdan Grznár, Juraj Hromý, Viera Pacalová, RSDr. František Turan, Františka Turanová, Eleonora Kiačková, Ing. Stanislav Roháč, Viera Roháčová, PaedDr. Oľga Mištinová, Ing. Marian Turček, Anna Turčeková, Štefan Vavrík, Danuša Vavríková, MVDr. Oľga Lašáková, Yanyi Huang, Ing. Róbert Wendl, Ing. Renáta Wendlová, Ing. Helena Ševčíková, Ing. Ján Janík CSc., Helena Janíková, Ing. Bohdan Rýger, JUDr. Katarína Tvrdoňová, JUDr. Katarína Duchoňová, Vladislava Janovicová, Libuša Fungáčová, Pavol Hanšut, Katarína Hanšutová, Ing. Ján Vráblik, JUDr. Pavel Ondris, PhDr. Janka Ondrisová, Mária Dubinová, Ladislav Zvara, Ľuboš Čierny, Jolana Zvarová, Magdaléna Lužová, Dr. Jozef Straško, Alžbeta Strašková, Ing. Jana Janoková, RNDr. Peter Flaškár, Mgr. Martin Flaškár, Peter Flaškár, Ing. Miroslav Klas, Marta Klasová, Ing. Miloš Konček, Zlatica Končeková, Tibor Szépe, Mária Szépeová, Štefan Ochaba, Božena Mojšová, Silvia Mojšová, Aleš Udič, JUDr. Katarína Hutňanová, Zdenka Majtánová, Zuzana Gálová, Miroslav Martinkovič, Jozef Majláth, Danka Majláthová, Marina Kolmogorova, Mgr. Tomáš Baran, Eva Groffová, Ing. Miroslav Balog Phd., Ing. Gabriela Balogová, Ing. Zuzana Novoroľníková, Peter Novoroľník, Marcela Udičová, Mgr. Eva Šuleková, Ing.arch. Anastázia Tancerová, Mgr. Ľubomír Tancer, Mária Nováková, PaedDr. Katarína Muszková, Margita Mrvová, Marta Surovcová, Tatiana Hubinská, Ing. Stanislav Dedič, Alena Dedičová, Ružena Šmíkalová, Václav Šmíkala, RSDr. Marta Nováková, Rastislav Cesnak, Silvia Cesnaková, Bc. Pavel Kugler, Ing. Iveta Kuglerová, Ing. Mária Dzureková, Ing. Michal Duranko, Ing. Anežka Duranková, Ing. Elena Helmanová, Petr Helman, Róbert Franz, Dagmar Franzová, Daša Markus, Ľudmila Farkašová, Ing. Ján Kubička, Ing. Ľubica Kubičková, Oto Kollár, JUDr. Ivana Hutňanová, Mária Šolcová, Anna Šolcová, Štefan Mravec, Oľga Mravcová, Jana Pavlasová, Ing. Gábor Buza, Miriam Buzová, František Záhor, Danuška Záhorová, Ružena Brychtová, Ing. Katarína Valdnerová, Margita Bédyová, Ľuboš Pospíchal, Katarína Pospíchalová, Peter Matoš, Klára Matošová, Danica Menyhártová, Ing. František Ivanič, Ľudmila Ivaničová, Andrea Mičudová, Marián Hatiar, Ing. Pavol Španko, Ing. Zuzana Španková, Tatiana Borková, Ing. Juraj Kollár, Mgr. Marcela Kollárová, Ing. Martin Molčan, Ing. Júlia Molčanová, JUDr. Vladimír Ondruš, MUDr. Helena Ondrušová, MUDr. Igor Páv, Oľga Pávová, Ing. Libor Molnár, RNDr. Agáta Molnárová, Hlavné mesto SR Bratislava - MČ Bratislava Nové-Mesto
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12424/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia