Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ján Šimo, Milan Vaniher, Mária Hrnčírová, Milan Duda, Alžbeta Čonková, Rudolf Sloboda, Rudolf Kordoš, Zuzana Kordošová, Jana Bilačičová, Jozef Valušek, Božena Valušeková, Viliam Schwartz, Dalibor Vilmon, Katarína Miklánková, Ing. Viliam Bložon, Eva Bložonová, MUDr. Viliam Belej, Jozef Ševčík, Štefánia Ševčíková, Milan Mraz, Anna Mrazová, Jana Marušová, Marta Šimová, Ing. Juraj Kremničan, Mgr. Ľudmila Kremničanová, František Dulovič, Bc. Renáta Majerová, PhDr. Edita Sabolíková, Katarína Slobodová, Jana Marcišinová, Ing. René Krajčovič, Miroslav Ježo, Zuzana Ježová, Adrián Janček, Bohumil Škultéty, Flora Škultétyová, Vladimír Zsigo, Slávka Zsigová, Rudolf Hrnčír, Eduard Labaš, Eva Labašová, Jozef Guylaffy, Eva Guylaffy, Ing. Ľubica Horáková, Ing. Zdenko Kovač, Ing. Ľubica Kovačová, Jana Lučinská, Martin Michalko, Ing. Pavel Bero, Jana Berová, Eva Čonková, Robert Goral, Mgr. Marta Goralová, Lucia Jadroňová, Ladislav Barok, Alžbeta Baroková, Dr. Domenico Pangallo, Ing. Marián Laktiš, Denisa Kadnárová, Mária Kmeťová, Tibor Kmeť, Juraj Karniš, Ing. Jana Karnišová, Martina Klinková, Nicol Maderová, Tomáš Sedliačik, RSDr. Alexander Belan, Roman Repka, Adriana Repková, Mgr. Ivana Mišunová, Ing. Marek Čelín, Alexandra Jarošincová, Ing. Zuzana Súkeníková, Mgr. Alena Miháliková, Margita Šimoničová, Ing. Jozef Magula, Ing. Mária Magulová, Matej Staroň, Andrea Kviečinská, Marcel Potočný, Mgr. Monika Potočná, Ing. Peter Verba, Ľudovít Nosko, Jarmila Nosková, Jozef Peciar, Viera Peciarová, Jitka Hudáková, Ing. Vojtech Bajkay, Ing. Viera Bajkayová, Ján Kudlaček, Ing. Marica Kudlačeková, Sylvia Vaniherová, Edita Kováčová, František Pavlik, Damian Čiernik, Janka Čierniková, Daniela Patrášova, Jozef Kapusta, Elena Kapustová, MUDr. Milota Mádelová, Ján Zverbík, Mária Zverbíková, Rudolf Molnar, Vladislava Molnarova, Estera Kušnírová, Kamil Vaško, Andrea Vašková, Ing. Zuzana Rybánska, Martin Vlček, Štefan Bonkala, Ing. Alena Bonkalová, Miroslav Český, Jarmila Česká, Marta Žuchová, Jana Horinková, Ing. Alena Antaliková, Ing. František Grejtak CSc., Ing. Eva Grejtaková, Andrej Szolgay, Monika Szolgayová, Silvia Turanová, Mgr. Milan Macák, Tatiana Macáková, Ing. Eleonóra Vajdová, Ing. Juraj Diky, Dikyová Ľubica, Radoslav Ružička, Miroslav Štefánik, Marta Štefániková, Ing.arch. Viera Henselová, Jozef Novota, MUDr. Rastilav Synak Ing., Hedviga Novotová, Ing. Elvíra Synaková, PhDr. František Okruhlica CSc., RNDr. Ľudmila Okruhlicová CSc., Juraj Seneši, Miroslav Bajnoci, Ingrid Bajnociová, Ing. Milan Pajan, Ing. Jana Pajanová, Stanislav Ondrejka, Miroslava Ondrejková, Ing. Pavol Tomaschek, Eva Tomascheková, Ing. Štefan Kuník, Daniela Kuníková, Ing. Tatiana Kuliková, Štefan Krokovich, Gabriela Krokovichová, Edita Šumberová, Alena Molčanová, Radim Molčan, MUDr. Jaroslav Molčan, Ivan Kříž, Jana Křížová, Vladimír Horvath, Eva Horvathová, Ing. František Pišoft, Alexandra Pišoftová, Mgr. Boris Rakovský, Ing. Dagmar Rakovská, Jozef Malinovsky, Anna Malinovská, Ing. Michal Faix, Ing. Anna Faixová, Ľubomír Ferianček, Helena Feriančeková, Pavol Lovás, Jana Lovásová, Andrea Lili, MUDr. Ivan Vážny, Adela Vážna, Marián Bednár, Marcela Bednárová, Andrej Csízi, Sabina Csíziová, MUDr. František Janek, Katarína Janeková, Eva Vitáriušová, Ing. Anna Vitáriusová, Marta Vitáriušová
Záložný dlžník: Ján Šimo, Milan Vaniher, Mária Hrnčírová, Milan Duda, Alžbeta Čonková, Rudolf Sloboda, Rudolf Kordoš, Zuzana Kordošová, Jana Bilačičová, Jozef Valušek, Božena Valušeková, Viliam Schwartz, Dalibor Vilmon, Katarína Miklánková, Ing. Viliam Bložon, Eva Bložonová, MUDr. Viliam Belej, Jozef Ševčík, Štefánia Ševčíková, Milan Mraz, Anna Mrazová, Jana Marušová, Marta Šimová, Ing. Juraj Kremničan, Mgr. Ľudmila Kremničanová, František Dulovič, Bc. Renáta Majerová, PhDr. Edita Sabolíková, Katarína Slobodová, Jana Marcišinová, Ing. René Krajčovič, Miroslav Ježo, Zuzana Ježová, Adrián Janček, Bohumil Škultéty, Flora Škultétyová, Vladimír Zsigo, Slávka Zsigová, Rudolf Hrnčír, Eduard Labaš, Eva Labašová, Jozef Guylaffy, Eva Guylaffy, Ing. Ľubica Horáková, Ing. Zdenko Kovač, Ing. Ľubica Kovačová, Jana Lučinská, Martin Michalko, Ing. Pavel Bero, Jana Berová, Eva Čonková, Robert Goral, Mgr. Marta Goralová, Lucia Jadroňová, Ladislav Barok, Alžbeta Baroková, Dr. Domenico Pangallo, Ing. Marián Laktiš, Denisa Kadnárová, Mária Kmeťová, Tibor Kmeť, Juraj Karniš, Ing. Jana Karnišová, Martina Klinková, Nicol Maderová, Tomáš Sedliačik, RSDr. Alexander Belan, Roman Repka, Adriana Repková, Mgr. Ivana Mišunová, Ing. Marek Čelín, Alexandra Jarošincová, Mgr. Alena Miháliková, Margita Šimoničová, Ing. Jozef Magula, Ing. Mária Magulová, Matej Staroň, Andrea Kviečinská, Marcel Potočný, Mgr. Monika Potočná, Ing. Peter Verba, Ľudovít Nosko, Jarmila Nosková, Jozef Peciar, Viera Peciarová, Jitka Hudáková, Ing. Vojtech Bajkay, Ing. Viera Bajkayová, Ján Kudlaček, Ing. Marica Kudlačeková, Edita Kováčová, František Pavlik, Damian Čiernik, Janka Čierniková, Daniela Patrášova, Jozef Kapusta, Elena Kapustová, MUDr. Milota Mádelová, Ján Zverbík, Mária Zverbíková, Rudolf Molnar, Vladislava Molnarova, Estera Kušnírová, Kamil Vaško, Andrea Vašková, Ing. Zuzana Rybánska, Martin Vlček, Štefan Bonkala, Ing. Alena Bonkalová, Miroslav Český, Jarmila Česká, Marta Žuchová, Jana Horinková, Ing. Alena Antaliková, Ing. František Grejtak CSc., Ing. Eva Grejtaková, Andrej Szolgay, Monika Szolgayová, Silvia Turanová, Mgr. Milan Macák, Tatiana Macáková, Ing. Eleonóra Vajdová, Ing. Juraj Diky, Dikyová Ľubica, Radoslav Ružička, Miroslav Štefánik, Marta Štefániková, Ing.arch. Viera Henselová, Jozef Novota, MUDr. Rastilav Synak Ing., Hedviga Novotová, Ing. Elvíra Synaková, PhDr. František Okruhlica CSc., RNDr. Ľudmila Okruhlicová CSc., Juraj Seneši, Miroslav Bajnoci, Ingrid Bajnociová, Ing. Milan Pajan, Ing. Jana Pajanová, Stanislav Ondrejka, Miroslava Ondrejková, Ing. Pavol Tomaschek, Eva Tomascheková, Ing. Štefan Kuník, Daniela Kuníková, Ing. Tatiana Kuliková, Štefan Krokovich, Gabriela Krokovichová, Edita Šumberová, Alena Molčanová, Radim Molčan, MUDr. Jaroslav Molčan, Ivan Kříž, Jana Křížová, Vladimír Horvath, Eva Horvathová, Ing. František Pišoft, Alexandra Pišoftová, Mgr. Boris Rakovský, Ing. Dagmar Rakovská, Jozef Malinovsky, Anna Malinovská, Ing. Michal Faix, Ing. Anna Faixová, Ľubomír Ferianček, Helena Feriančeková, Pavol Lovás, Jana Lovásová, Andrea Lili, MUDr. Ivan Vážny, Adela Vážna, Marián Bednár, Marcela Bednárová, Andrej Csízi, Sabina Csíziová, MUDr. František Janek, Katarína Janeková, Eva Vitáriušová, Ing. Anna Vitáriusová, Marta Vitáriušová
Veriteľ: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 12383/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia