Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Rudolf Dušanič, Nikoleta Diničová, Barbora Diničová, Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Ing. Juraj Vranka, Helena Luňáčeková, Roman Luňáček, Ing. Peter Míl, Ing. Ema Mílová, Beata Paulenová, Ing. Tomáš Frič, Mgr. Boglárka Fričová, Ing. Marta Chvosteková, Veronika Barošová, Marta Koštialiková, Ivan Jurík, Jana Juríková, Viera Hurtová, Anton Minarič, Martina Minaričová, Mgr. Dalibor Kniš, PhDr. Anna Korimová, Mgr. Lucia Stefansky, Ing. Michal Horváth, Miroslav Mizialko, Tatiana Mizialková, Emanuel Tibenský, Oľga Tibenská, Dagmar Čekerevacová, Beatrix Kormančíková, Arpád Kiš, Mária Kišová, MUDr. Viera Mikóczi, Klára Csaszarová, Jela Hermanová, Juraj Herman, Martina Košťálová, Juraj Varga, Zuzana Vargová, Ing. Renáta Vranková, Vladimír Volf, Dagmar Volfová, Vladimír Hinner, Zuzana Bucherová, Jiangyong Ye, Jozef Ruman, Daniela Rumanová, Jana Ivanová, Ing. Eva Macholdová, Radovan Sivák, PhDr. Stanislav Bebjak, Mária Bebjaková, Milan Vlha, Ľudmila Vlhová, Jana Chudá, Daniel Cvečko, Mgr. Alexandra Dušaničová, PhDr. Ján Hromý, Bc. Martina Tibenská, PhDr. Stanislav Sikora, Mgr. Tatiana Sikorová, Helena Skrlantová, Ladislav Balaj, Ľudmila Balajová, Vlastimil Graus, Miroslav Martiš, Jaroslav Malik, Elena Maliková, MUDr. Vladimír Černák, Rastislav Plevka, Jana Pittauerová, Andrej Hajdú, Ludvik Vybíral, Katarína Vybíralová, Ľubica Diničová, Vanesa Krištúfková, RNDr. Libuša Sirotková, Ing. Vladimír Sirotka, Ondrej Kuruc, Andrea Kurucová, Ing. František Hojčuš, Jana Lofajová, Jaroslav Šulc, Ing. Jiří Maňák, Adriana Štiglicová, František Višvader
Záložný dlžník: Ing. Rudolf Dušanič, Nikoleta Diničová, Barbora Diničová, Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Ing. Juraj Vranka, Helena Luňáčeková, Roman Luňáček, Ing. Peter Míl, Ing. Ema Mílová, Beata Paulenová, Ing. Tomáš Frič, Mgr. Boglárka Fričová, Ing. Marta Chvosteková, Veronika Barošová, Marta Koštialiková, Ivan Jurík, Jana Juríková, Viera Hurtová, Anton Minarič, Martina Minaričová, Mgr. Dalibor Kniš, PhDr. Anna Korimová, Mgr. Lucia Stefansky, Ing. Michal Horváth, Miroslav Mizialko, Tatiana Mizialková, Emanuel Tibenský, Oľga Tibenská, Dagmar Čekerevacová, Beatrix Kormančíková, Arpád Kiš, Mária Kišová, MUDr. Viera Mikóczi, Klára Csaszarová, Jela Hermanová, Juraj Herman, Martina Košťálová, Juraj Varga, Zuzana Vargová, Ing. Renáta Vranková, Vladimír Volf, Dagmar Volfová, Vladimír Hinner, Zuzana Bucherová, Jiangyong Ye, Jozef Ruman, Daniela Rumanová, Jana Ivanová, Ing. Eva Macholdová, Radovan Sivák, PhDr. Stanislav Bebjak, Mária Bebjaková, Milan Vlha, Ľudmila Vlhová, Jana Chudá, Daniel Cvečko, Mgr. Alexandra Dušaničová, PhDr. Ján Hromý, Bc. Martina Tibenská, PhDr. Stanislav Sikora, Mgr. Tatiana Sikorová, Helena Skrlantová, Ladislav Balaj, Ľudmila Balajová, Vlastimil Graus, Miroslav Martiš, Jaroslav Malik, Elena Maliková, MUDr. Vladimír Černák, Rastislav Plevka, Jana Pittauerová, Andrej Hajdú, Ludvik Vybíral, Katarína Vybíralová, Ľubica Diničová, Vanesa Krištúfková, RNDr. Libuša Sirotková, Ing. Vladimír Sirotka, Ondrej Kuruc, Andrea Kurucová, Ing. František Hojčuš, Jana Lofajová, Jaroslav Šulc, Ing. Jiří Maňák, Adriana Štiglicová, František Višvader
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12317/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia