Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Ivo Bednár, Pavol Černík, Júlia Černíková, Ľuba Ganevová, Mária Pauliková, Oľga Konečná, Milan Turcovsky, Margita Turcovska, Hana Piváková, Oľga Kristínková, Margita Tothova, Viera Kmetonyová, Silvester Kúdela, Karol Kovač, Maria Kovačová, Veronika Sváková, Peter ölvecky, Zuzana Pišová, Ružena ölvecká, Zdeněk Baleja, Viliam Laco, Radovan Dobrovský, Ľuboš Flandera, Silvia Líšková, Gabriela Grísová, Marcela Flanderová, Vilma Lacová, Marta Fúsková, Alžbeta Krausova, Blažena Budinska, Jana Hnatova, Peter Onger, Jiřina Ongerová, Katarína Cappová, Michal Korman, Anna Kormanová, Valéria Némethová, Radko Šebora, Dagmar Šeborová, Marián Fendek, Beata Paukova, Ľudovít Ištok, Elena Ištoková, Marian Kolembus, Štefania Nagyova, Anna Kretikova, Dana Klárová, Katarína Tanáčová, Jozef Lehman, Monika Lehmanová, Alexej Seman, Alena Semanová, Andrej Kozar, Ľudmila Kozarová, Monika Kollárová, Peter Leštinsky, Daniela Leštinská, Helena Jakubcova, Martin Mészáros, Igor Slovák, Marta Cigáneková, Pavol Krajčir, Ján Svák, Jozef Jendroľ, Elena Jendroľová, Mgr. Andrea Slováková
Záložný dlžník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Ivo Bednár, Pavol Černík, Júlia Černíková, Ľuba Ganevová, Mária Pauliková, Oľga Konečná, Milan Turcovsky, Margita Turcovska, Hana Piváková, Oľga Kristínková, Margita Tothova, Viera Kmetonyová, Silvester Kúdela, Karol Kovač, Maria Kovačová, Veronika Sváková, Peter ölvecky, Zuzana Pišová, Ružena ölvecká, Zdeněk Baleja, Viliam Laco, Radovan Dobrovský, Ľuboš Flandera, Silvia Líšková, Gabriela Grísová, Marcela Flanderová, Vilma Lacová, Marta Fúsková, Alžbeta Krausova, Blažena Budinska, Jana Hnatova, Peter Onger, Jiřina Ongerová, Katarína Cappová, Michal Korman, Anna Kormanová, Valéria Némethová, Radko Šebora, Dagmar Šeborová, Marián Fendek, Beata Paukova, Ľudovít Ištok, Elena Ištoková, Marian Kolembus, Štefania Nagyova, Anna Kretikova, Dana Klárová, Katarína Tanáčová, Jozef Lehman, Monika Lehmanová, Alexej Seman, Alena Semanová, Andrej Kozar, Ľudmila Kozarová, Monika Kollárová, Peter Leštinsky, Daniela Leštinská, Helena Jakubcova, Martin Mészáros, Igor Slovák, Marta Cigáneková, Pavol Krajčir, Ján Svák, Jozef Jendroľ, Elena Jendroľová, Mgr. Andrea Slováková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12159/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia