Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Ivo Bednár, Pavol Černík, Júlia Černíková, Ľuba Ganevová, Mária Pauliková, Oľga Konečná, Milan Turcovsky, Margita Turcovska, Hana Piváková, Oľga Kristínková, Margita Tothova, Viera Kmetonyová, Silvester Kúdela, Karol Kovač, Maria Kovačová, Veronika Sváková, Peter ölvecky, Zuzana Pišová, Ružena ölvecká, Zdeněk Baleja, Viliam Laco, Radovan Dobrovský, Ľuboš Flandera, Silvia Líšková, Gabriela Grísová, Marcela Flanderová, Vilma Lacová, Marta Fúsková, Alžbeta Krausova, Blažena Budinska, Jana Hnatova, Peter Onger, Jiřina Ongerová, Katarína Cappová, Michal Korman, Anna Kormanová, Valéria Némethová, Radko Šebora, Dagmar Šeborová, Marián Fendek, Beata Paukova, Ľudovít Ištok, Elena Ištoková, Marian Kolembus, Štefania Nagyova, Anna Kretikova, Dana Klárová, Katarína Tanáčová, Jozef Lehman, Monika Lehmanová, Alexej Seman, Alena Semanová, Andrej Kozar, Ľudmila Kozarová, Monika Kollárová, Peter Leštinsky, Daniela Leštinská, Helena Jakubcova, Martin Mészáros, Igor Slovák, Marta Cigáneková, Pavol Krajčir, Ján Svák, Jozef Jendroľ, Elena Jendroľová, Mgr. Andrea Slováková
Záložný dlžník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Ivo Bednár, Pavol Černík, Júlia Černíková, Ľuba Ganevová, Mária Pauliková, Oľga Konečná, Milan Turcovsky, Margita Turcovska, Hana Piváková, Oľga Kristínková, Margita Tothova, Viera Kmetonyová, Silvester Kúdela, Karol Kovač, Maria Kovačová, Veronika Sváková, Peter ölvecky, Zuzana Pišová, Ružena ölvecká, Zdeněk Baleja, Viliam Laco, Radovan Dobrovský, Ľuboš Flandera, Silvia Líšková, Gabriela Grísová, Marcela Flanderová, Vilma Lacová, Marta Fúsková, Alžbeta Krausova, Blažena Budinska, Jana Hnatova, Peter Onger, Jiřina Ongerová, Katarína Cappová, Michal Korman, Anna Kormanová, Valéria Némethová, Radko Šebora, Dagmar Šeborová, Marián Fendek, Beata Paukova, Ľudovít Ištok, Elena Ištoková, Marian Kolembus, Štefania Nagyova, Anna Kretikova, Dana Klárová, Katarína Tanáčová, Jozef Lehman, Monika Lehmanová, Alexej Seman, Alena Semanová, Andrej Kozar, Ľudmila Kozarová, Monika Kollárová, Peter Leštinsky, Daniela Leštinská, Helena Jakubcova, Martin Mészáros, Igor Slovák, Marta Cigáneková, Pavol Krajčir, Ján Svák, Jozef Jendroľ, Elena Jendroľová, Mgr. Andrea Slováková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12159/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia