Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mariana Petríková, Peter Joób, Ing. Roman Petrík, Lenka Kusková, Mária Múdriková, Ján Múdrik, Ing. Pavel Mudrík, Miroslava Chrapčiaková, Marián Macík, Anna Macíková, Denisa Oravcová, Pavel Húska, Milan Zaťko, Anna Dzúrová, Diana Zaťková, Eva Gajdošová, Jana Bubniaková, Ing. Ivan Bubniak, Marek Novotný, Mgr. Anna Droppová, Klotilda Baranová, Ľuboš Kubinčiak, Zuzana Kubinčiaková, Jana Turtáková, Michal Poljak, Ing. Alena Saxová, Dušan Revaj, Mária Revajová, Vladimír Španko, Danuša Šallingová, Peter Čáni, Svetlana Buláková, Marcel Bulák, Ing. Juraj Martinisko, Júlia Čániová, Ján Hazucha, Katarína Hazuchová, Matilda Knoflíčeková, Mária Compľová, Milan Druska, Slavka Drusková, Martina Gaálová, Judita Balvoňová, Ján Budzák, Anastázia Budzáková, Helena Brziaková, Peter Antoška, Ing. Danuša Žiarová, Margita Salajová, Zuzana Joóbová, Stanislav Liška, Dr. Katarína Lišková, Ľuboslava Lazišťanová, Roman Lešťan, Anastázia Lešťanová, Mária Kubányiová, Emília Pavlíniová, Dana Pavliniová, Alena Matúšková, Soňa Krakovská, Zoltán Reiter, Daniela Poliaková, Ján Tkáč, Alena Tkáčová, Roman Bražina, Martina Bražinová, Elena Španková, Milan Lehotský, Jarmila Lehotská, Pavol Ľubeľan, Alžbeta Ľubeľanová, Dr. Anna Kováčová, Ing. Janka Padyšáková, Nadežda Pospíšilová, Helena Frianová, Edgar Guido Keller, Dr. Michal Mravec, Artúr Brandstätter, Pavel Milec, Darina Marčeková, Jiří Dundálek, Eva Kucháriková, Ladislav Bogyó, Iveta Rigová, Ing. Stanislav Bogyó, Lívia Lukáčová, Ing. Pavel Beláčik, Ján Matloň, Lýdia Matloňová, Iveta Mikóczyová, Jozef Cibuľa, Katarína Cibuľová, Ján Uram, Taňa Uramová, Peter Maloch, Ing. Zuzana Malochová, Marek Boroška, Jozef Bohmer, Iveta Bohmerová, Dušan Mikuláš, Daniela Mikulášová
Záložný dlžník: Mariana Petríková, Ing. Roman Petrík, Lenka Kusková, Mária Múdriková, Ján Múdrik, Ing. Pavel Mudrík, Miroslava Chrapčiaková, Marián Macík, Anna Macíková, Denisa Oravcová, Pavel Húska, Milan Zaťko, Anna Dzúrová, Diana Zaťková, Eva Gajdošová, Jana Bubniaková, Ing. Ivan Bubniak, Marek Novotný, Mgr. Anna Droppová, Klotilda Baranová, Ľuboš Kubinčiak, Zuzana Kubinčiaková, Jana Turtáková, Michal Poljak, Ing. Alena Saxová, Dušan Revaj, Mária Revajová, Vladimír Španko, Danuša Šallingová, Peter Čáni, Svetlana Buláková, Marcel Bulák, Ing. Juraj Martinisko, Júlia Čániová, Ján Hazucha, Katarína Hazuchová, Matilda Knoflíčeková, Mária Compľová, Milan Druska, Slavka Drusková, Martina Gaálová, Judita Balvoňová, Ján Budzák, Anastázia Budzáková, Helena Brziaková, Peter Antoška, Ing. Danuša Žiarová, Margita Salajová, Zuzana Joóbová, Stanislav Liška, Dr. Katarína Lišková, Ľuboslava Lazišťanová, Roman Lešťan, Anastázia Lešťanová, Mária Kubányiová, Emília Pavlíniová, Dana Pavliniová, Alena Matúšková, Soňa Krakovská, Zoltán Reiter, Daniela Poliaková, Ján Tkáč, Alena Tkáčová, Roman Bražina, Martina Bražinová, Elena Španková, Milan Lehotský, Jarmila Lehotská, Pavol Ľubeľan, Alžbeta Ľubeľanová, Dr. Anna Kováčová, Ing. Janka Padyšáková, Nadežda Pospíšilová, Helena Frianová, Edgar Guido Keller, Dr. Michal Mravec, Artúr Brandstätter, Pavel Milec, Darina Marčeková, Jiří Dundálek, Eva Kucháriková, Ladislav Bogyó, Iveta Rigová, Ing. Stanislav Bogyó, Lívia Lukáčová, Ing. Pavel Beláčik, Ján Matloň, Lýdia Matloňová, Iveta Mikóczyová, Jozef Cibuľa, Katarína Cibuľová, Ján Uram, Taňa Uramová, Peter Maloch, Ing. Zuzana Malochová, Marek Boroška, Jozef Bohmer, Iveta Bohmerová, Dušan Mikuláš, Daniela Mikulášová
Veriteľ: Dexia banka Slovensko a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 12109/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia