Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo II. Košice, PhDr. Anna Bodáková, RNDr. Vlastimil Bodák, Miroslava Hrušková, Rudolf Gordoň, Daniela Gordoňová, Oľga Gašková, Miroslav Dobiáš, Mgr. Eva Dobiášová, Marián Marcinaško, Katarína Marcinašková, Mária Šusterová, Jaroslav Šuster, Mgr. Marcela Kajňaková, Alojz Marchevka, Viera Marchevková, Cirkev adventistov siedmeho dňa, slovenské združenie, Mária Hrešková, Miroslav Fotta, Bc. Matej Porhinčák, Jana Porhinčáková - Hudáková, Dušan Vasilík, Jarmila Jánošíková, Andrej Seman, Gertruda Semanová, Jaroslav Lenďák, Eva Lenďáková, Martina Pásztorová, Alena Jakabová, Ing. Jozef Bomba, Zuzana Bombová, Gustáv Foltin, Iveta Foltinová, Ing. Miroslav Hadbavnik, RNDr. Judita Hadbavniková, Jozef Vinnai, Valéria Vinnaiová, Ondrej Novák, Anna Nováková, Ing. Gabriela Vozárová, Ing. Eva Baláková, RNDr. Cyril Balák, Jana Kristanová, Ing. František Ostrožlík, Jarmila Ostrožlíková, Viera Kudláčková, Katarína Tkáčová, Jaroslav Tkáč, Ing. Erik Ordzovenský, Ing. Jana Ordzovenská, Peter Kormoš, Dana Kormošová, MUDr. Igor Krupa, Ing. Gabriela Šubová, Dušan Straka, Mária Straková, Ing. Marek Demčák, Ing. Marta Demčáková, MUDr. Anna Štromplová, Pavel Čunderlik, Kamila Tokárová, MUDr. Zuzana Lukáčová, Daniela Kavková, František Pastor, Adriana Pastorová, Mária Šestáková, Augustín Šesták, Mária Hanudelová, Tomáš Hanudel, Ing. Dezider Kanyitur, Gabriela Kanyiturová, Milan Písečný, Ing. Božena Písečná, Vladimír Sarka, Adriana Sarková, Alžbeta Hrašková, Ladislav Skiba, Nataša Skibová, Tibor Gujdan, Helena Gujdanová, Ladislav Kazimír, Mária Kazimírová, Kristína Joniová, Ladislav Tomaškovič, Mária Tomaškovičová, Anna Richnavská, Ferdinand Ferkovics, Martina Bálintová, Pavol Bednár, Petra Bednárová, Ing. Ľubor Trautenberger, Božena Trautenbergerová, Beáta Juricová, Štefan Slivka, Marta Slivková, Ing. Miroslav Cibuľa, Mária Lazoriková, Ing. Marek Lazorik, Zdenko Demeter, Valéria Demeterová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo II. Košice, PhDr. Anna Bodáková, RNDr. Vlastimil Bodák, Miroslava Hrušková, Rudolf Gordoň, Daniela Gordoňová, Oľga Gašková, Miroslav Dobiáš, Mgr. Eva Dobiášová, Marián Marcinaško, Katarína Marcinašková, Mária Šusterová, Jaroslav Šuster, Mgr. Marcela Kajňaková, Alojz Marchevka, Viera Marchevková, Cirkev adventistov siedmeho dňa, slovenské združenie, Mária Hrešková, Miroslav Fotta, Bc. Matej Porhinčák, Jana Porhinčáková - Hudáková, Dušan Vasilík, Jarmila Jánošíková, Andrej Seman, Gertruda Semanová, Jaroslav Lenďák, Eva Lenďáková, Martina Pásztorová, Alena Jakabová, Ing. Jozef Bomba, Gustáv Foltin, Iveta Foltinová, Ing. Miroslav Hadbavnik, RNDr. Judita Hadbavniková, Jozef Vinnai, Valéria Vinnaiová, Ondrej Novák, Anna Nováková, Ing. Gabriela Vozárová, Ing. Eva Baláková, RNDr. Cyril Balák, Jana Kristanová, Ing. František Ostrožlík, Jarmila Ostrožlíková, Viera Kudláčková, Katarína Tkáčová, Jaroslav Tkáč, Ing. Erik Ordzovenský, Ing. Jana Ordzovenská, Peter Kormoš, Dana Kormošová, MUDr. Igor Krupa, Ing. Gabriela Šubová, Dušan Straka, Mária Straková, Ing. Marek Demčák, Ing. Marta Demčáková, MUDr. Anna Štromplová, Pavel Čunderlik, Kamila Tokárová, MUDr. Zuzana Lukáčová, Daniela Kavková, František Pastor, Adriana Pastorová, Mária Šestáková, Augustín Šesták, Mária Hanudelová, Tomáš Hanudel, Ing. Dezider Kanyitur, Gabriela Kanyiturová, Milan Písečný, Ing. Božena Písečná, Vladimír Sarka, Adriana Sarková, Alžbeta Hrašková, Ladislav Skiba, Nataša Skibová, Tibor Gujdan, Helena Gujdanová, Ladislav Kazimír, Mária Kazimírová, Kristína Joniová, Ladislav Tomaškovič, Mária Tomaškovičová, Anna Richnavská, Ferdinand Ferkovics, Martina Bálintová, Pavol Bednár, Petra Bednárová, Ing. Ľubor Trautenberger, Božena Trautenbergerová, Beáta Juricová, Štefan Slivka, Marta Slivková, Ing. Miroslav Cibuľa, Mária Lazoriková, Ing. Marek Lazorik, Zdenko Demeter, Valéria Demeterová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 12054/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia