Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Dalibor Tinka, Peter Ovečka, Mgr. Jarmila Ovečková, Marek Szalay, Mgr. Tibor Csomor, Ľubica Csomorová, Milan Bajtek, Anna Bajteková, Ľubomír Mojžiš, Ing. Janka Sadloňová, Lucia Koptáková, Jozef Pleteník, Eva Pleteníková, Severín Hronec, Oľga Hroncová, Štefan Fehér, Oľga Fehérová, Ing. Boris Bortel, Jozefína Terkovitsová, Ivan Majek, Ingrid Majeková, Ján Vedrödy, Brigita Vedrödyová, Peter Ďurček, Zuzana Ďurčeková, Alexander Nagy, Ján Trokan, Zuzana Zemková, Ing. Peter Straka, Jarmila Straková, Jozef Ehn, Alžbeta Ehnová, Imrich Szalay, Mária Szalayová, Peter Hochschorner, Gabriela Hochschornerová, Jarmila Judiaková, Jaroslav Pátek, Robert Gandžala, Andrea Gandžalová, Karol Kovár, Eva Kovárová, Alica Christovová, Miloš Štefančík, Janka Štefančíková, Drahoslav Potfaj, Jarmila Potfajová, Pavel Pátek, Marta Páteková, Matej Zeman, Marek Kamenický, Marta Juhászová, Dušan Erazmus, Jarmila Erazmusová, Mária Lukáčová, Július Matúš, Emília Matúšová, JUDr. Anton Žigmund, Zdenka Žigmundová, Ing. Ladislav Mikluš, Jarmila Miklušová, Jozef Végh, Irena Véghová, Denis Pelikán, Ing. Ladislav Judiak, Mgr. Ingrid Hupková, Gabriela Pecárová, Ladislav Hupka, Janka Hupková, Jiří Žvak, Alena Žvaková, Miloslav Bachan, Mária Bachanová, Ján Richter, Jozef Kovaľovský, Erika Kovaľovská, Assad Labib, Božena Bulková, Peter Kuba, Ján Vaškovič, Mária Vaškovičová, Juraj Vladár, Eva Vladárová, Ing. Ivana Al-Sakkaf, Michal Kovács, Alžbeta Kovácsová, Jana Frániková, Ružena Klobušická, Anton Cyprich, Jozef Šuba, Viera Šubová, Barbora Dudášová, Vladimír Dudáš, Mgr. Miroslav Ličko, Ervín Slamka, Janka Bruteničová, Helena Paseriková, Anna Mrvová, Milan Bučo, Mária Hegedüsová, Tibor Hradílek, Ing. Viera Ďurišová, Mgr. Barbora Arendacká, Pavol Dragúň, Mária Nagyová, Ing. Jozef Dúbravka, Milan Zelenay, Marta Zelenayová, Ján Horník, Oľga Horníková, Ladislav Huszti, Ružena Husztiová, Jozef Kabát, Jana Kabátová, Ľuboš Šagát, Katarína Homolová, Zuzana Madová, Rozália Ošustová, Alexander Nagy, Eva Nagyová, Miroslav Rybár, Tatjana Rybárová, Terézia Moskalinová, Anton Bereczky, Helena Bereczkyová, Rastislav Kollár, Iveta Kollárová, Ľubomír Dudáš, Helena Dudášová, Jana Maťašejová, Ing. Milan Čičmanec, Daria Bučová, Oľga Králiková, Roland Spál, Milan Hrudka, Mária Hrudková, Barbora Tinková, PhDr. Elena Fortisová, Ing. Miroslav Kralovič, Ing. Eva Kralovičová, Ing. Marek Popeliš
Záložný dlžník: Dalibor Tinka, Peter Ovečka, Mgr. Jarmila Ovečková, Marek Szalay, Mgr. Tibor Csomor, Ľubica Csomorová, Milan Bajtek, Anna Bajteková, Ľubomír Mojžiš, Ing. Janka Sadloňová, Lucia Koptáková, Jozef Pleteník, Eva Pleteníková, Severín Hronec, Oľga Hroncová, Štefan Fehér, Oľga Fehérová, Ing. Boris Bortel, Jozefína Terkovitsová, Ivan Majek, Ingrid Majeková, Ján Vedrödy, Brigita Vedrödyová, Peter Ďurček, Zuzana Ďurčeková, Alexander Nagy, Ján Trokan, Zuzana Zemková, Ing. Peter Straka, Jarmila Straková, Jozef Ehn, Alžbeta Ehnová, Imrich Szalay, Mária Szalayová, Peter Hochschorner, Gabriela Hochschornerová, Jarmila Judiaková, Jaroslav Pátek, Robert Gandžala, Andrea Gandžalová, Karol Kovár, Eva Kovárová, Alica Christovová, Miloš Štefančík, Janka Štefančíková, Drahoslav Potfaj, Jarmila Potfajová, Pavel Pátek, Marta Páteková, Matej Zeman, Marek Kamenický, Marta Juhászová, Dušan Erazmus, Jarmila Erazmusová, Mária Lukáčová, Július Matúš, Emília Matúšová, JUDr. Anton Žigmund, Zdenka Žigmundová, Ing. Ladislav Mikluš, Jarmila Miklušová, Jozef Végh, Irena Véghová, Denis Pelikán, Ing. Ladislav Judiak, Mgr. Ingrid Hupková, Gabriela Pecárová, Ladislav Hupka, Janka Hupková, Jiří Žvak, Alena Žvaková, Miloslav Bachan, Mária Bachanová, Ján Richter, Jozef Kovaľovský, Erika Kovaľovská, Assad Labib, Božena Bulková, Peter Kuba, Ján Vaškovič, Mária Vaškovičová, Juraj Vladár, Eva Vladárová, Ing. Ivana Al-Sakkaf, Michal Kovács, Alžbeta Kovácsová, Jana Frániková, Ružena Klobušická, Anton Cyprich, Jozef Šuba, Viera Šubová, Barbora Dudášová, Vladimír Dudáš, Mgr. Miroslav Ličko, Ervín Slamka, Janka Bruteničová, Helena Paseriková, Anna Mrvová, Milan Bučo, Mária Hegedüsová, Tibor Hradílek, Ing. Viera Ďurišová, Mgr. Barbora Arendacká, Pavol Dragúň, Mária Nagyová, Ing. Jozef Dúbravka, Milan Zelenay, Marta Zelenayová, Ján Horník, Oľga Horníková, Ladislav Huszti, Ružena Husztiová, Jozef Kabát, Jana Kabátová, Ľuboš Šagát, Katarína Homolová, Zuzana Madová, Rozália Ošustová, Alexander Nagy, Eva Nagyová, Miroslav Rybár, Tatjana Rybárová, Terézia Moskalinová, Anton Bereczky, Helena Bereczkyová, Rastislav Kollár, Iveta Kollárová, Ľubomír Dudáš, Helena Dudášová, Jana Maťašejová, Ing. Milan Čičmanec, Daria Bučová, Oľga Králiková, Roland Spál, Milan Hrudka, Mária Hrudková, Barbora Tinková, PhDr. Elena Fortisová, Ing. Miroslav Kralovič, Ing. Eva Kralovičová, Ing. Marek Popeliš
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 11982/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia