Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2020 podľa krajov
17467
4,66%
-335
15801
5,09%
-373
17642
5,38%
-902
21239
5,55%
-1118
23985
6,35%
-200
35594
9,57%
-841
48842
11,08%
-815
43823
10,35%
-540
224393
7,43%
-5124
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Peter Brunovský, Katarína Brunovská, Ján Deme, Zuzana Deme, Ing. Rudolf Puss, Ladislav Búss, Alžbeta Vassyová, Klára Bússová, MUDr. Viera Šapijevská, Júlia Posvanczová, Eleonóra Lelkesová, Imrich Ágoston, Mgr. Michal Briška, Ermelinda Nagyová, Karol Griga, Jana Kissová, Róbert Kiss, Jozef Halász, Mária Halász, Terézia Véghová, Peter Horváth, Mgr. Lucia Brišková, Terézia Gyoriová, Elena Jašeková, Peter Jašek, Iveta Horvath, Margita Csápayová, Ladislav Hőgye, Gizela Hőgye, Gabriela Keszöczeová, Ladislav Czafik, Ĺubomír Mihale, Alena Mihale, Jozef Lengyel, Eva Lengyel, Jozef Kovács, Ladislav Végh, Mária Végh, Róbert Kolenčiak, Helena Érseková, Márton Domsitz, Katarína Kázmerová, Zoltán Horvath, Irena Czafiková, Terézia Zalabaiová, Mgr. Enikő Baráthová, Viktória Bitterová, Natália Valacsai, Ján Ďuriš, Ing. Gabriela Ďuriš, Mária Édelová, Mária Vonyiková, Ing. Štefan Édel, Anna Manduch, Zoltán Kállay, Miloš Mondočko, Jana Mondočko, Roman Matušek, Erika Topošová, Mária Szalayová, Gabriela Matusová, Alexander Szalay, Karol Lašán, Karol Lašán, Judita Nagyová, Katarína Ballányová, Katarína Farkašová, Kamila Farkašová, Monika Michňáková, Margita Szalayova, Gizela Bodoova, Juraj Nagy, Zuzana Nagy, Andrej Suhanský, Juraj Filo, Božena Lašánová, Vladimír Manduch, Zuzana Kállayová, Katarína Kállayová, Zuzana Mazáňová, Arpád Mészáros, Oľga Ďurecová
Záložný dlžník: Peter Brunovský, Katarína Brunovská, Ján Deme, Zuzana Deme, Ing. Rudolf Puss, Ladislav Búss, Alžbeta Vassyová, Klára Bússová, MUDr. Viera Šapijevská, Júlia Posvanczová, Eleonóra Lelkesová, Imrich Ágoston, Mgr. Michal Briška, Ermelinda Nagyová, Karol Griga, Jana Kissová, Róbert Kiss, Jozef Halász, Mária Halász, Terézia Véghová, Peter Horváth, Mgr. Lucia Brišková, Terézia Gyoriová, Elena Jašeková, Peter Jašek, Iveta Horvath, Margita Csápayová, Ladislav Hőgye, Gizela Hőgye, Gabriela Keszöczeová, Ladislav Czafik, Ĺubomír Mihale, Alena Mihale, Jozef Lengyel, Eva Lengyel, Jozef Kovács, Ladislav Végh, Mária Végh, Róbert Kolenčiak, Helena Érseková, Márton Domsitz, Katarína Kázmerová, Zoltán Horvath, Irena Czafiková, Terézia Zalabaiová, Mgr. Enikő Baráthová, Viktória Bitterová, Natália Valacsai, Ján Ďuriš, Ing. Gabriela Ďuriš, Mária Édelová, Mária Vonyiková, Ing. Štefan Édel, Anna Manduch, Zoltán Kállay, Miloš Mondočko, Jana Mondočko, Roman Matušek, Erika Topošová, Mária Szalayová, Gabriela Matusová, Alexander Szalay, Karol Lašán, Karol Lašán, Judita Nagyová, Katarína Ballányová, Katarína Farkašová, Kamila Farkašová, Monika Michňáková, Margita Szalayova, Gizela Bodoova, Juraj Nagy, Zuzana Nagy, Andrej Suhanský, Juraj Filo, Božena Lašánová, Vladimír Manduch, Zuzana Kállayová, Katarína Kállayová, Zuzana Mazáňová, Arpád Mészáros, Oľga Ďurecová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 11976/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia