Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Štefan Bizoň, Jana Bizoňová, Ing. Gabriela Pristachová, Ing. František Kvinta, Mgr. Andrea Kvintová, Viera Krajčiová, Mgr. Elena Volkovicsová, Rastislav Zeleník, RNDr. Ján Štekauer, RNDr. Vlasta Štekauerová, Eva Poláková, PhDr. Pavel Polák, Rudolf Jankura, Božena Jankurová, Ing. Alena Straková, Mgr. Ľubomír Straka, Miroslav Stupavský, Margita Stupavská, Katarína Zibrínová, Eva Zibrínová, Mgr. Lenka Cesneková, Martin Cesnek, Marián Valovič, Mária Horváthová, Jozef Horváth, Gizela Gloviaková, René Kováč, Andrea Kováčová, MVDr. Ján Horecký, Dagmar Horecká, RNDr. Karol Brys, Libuša Brysová, Ing. Danica Kocúrová, Ing. Jozef Šima, Ing. Anna Šimová, Ing. Ida Mravcová, Jozef Belančík, Mária Belančíková, Rudolf Verčík, Ing. Silvia Verčíková, Edita Riecka, Daniela Kolembusová, Viera Masárová, Katarína Reffeková, Ján Reffek, Rastislav Koza, Vojtech Černák, Božena Černáková, Anastázia Hornáčková, PhDr. Leon Sokolovský, Mgr. Danuša Sokolovská, PhDr. Aurélia Miklošíková, Štefánia Lacová, Jozef Laca, Ingeborg Hajóssyová, Miroslav Vizi, Ing. Andrea Kiššová, Ing. Martin Halák, RNDr. Simona Haláková, Mária Hrušková, Anna Ivaneková, Dušan Gráf, Mgr. Jana Mináriková, JUDr. Ján Minárik CSc., PhDr. Adam Balogh, Magdaléna Baloghová, Tibor Boroš, Oľga Borošová, Attila Mester, Jaroslav Husár, Ľuboslava Husárová, Ján Moravanský, Peter Štuller, Ľuboslava Štullerová, Ing. Viktor Kijašev, Ing. Ľubomír Lacko, Ivana Lacková, Ing. Ladislav Puha, Ing. Agáta Puhová, Soňa Zaťková, Peter Endre
Záložný dlžník: Štefan Bizoň, Jana Bizoňová, Ing. Gabriela Pristachová, Ing. František Kvinta, Mgr. Andrea Kvintová, Viera Krajčiová, Mgr. Elena Volkovicsová, Rastislav Zeleník, RNDr. Ján Štekauer, RNDr. Vlasta Štekauerová, Eva Poláková, PhDr. Pavel Polák, Rudolf Jankura, Božena Jankurová, Ing. Alena Straková, Mgr. Ľubomír Straka, Miroslav Stupavský, Margita Stupavská, Katarína Zibrínová, Eva Zibrínová, Mgr. Lenka Cesneková, Martin Cesnek, Marián Valovič, Mária Horváthová, Jozef Horváth, Gizela Gloviaková, René Kováč, Andrea Kováčová, MVDr. Ján Horecký, Dagmar Horecká, RNDr. Karol Brys, Libuša Brysová, Ing. Danica Kocúrová, Ing. Jozef Šima, Ing. Anna Šimová, Ing. Ida Mravcová, Jozef Belančík, Mária Belančíková, Rudolf Verčík, Ing. Silvia Verčíková, Edita Riecka, Daniela Kolembusová, Viera Masárová, Katarína Reffeková, Ján Reffek, Rastislav Koza, Vojtech Černák, Božena Černáková, Anastázia Hornáčková, PhDr. Leon Sokolovský, Mgr. Danuša Sokolovská, PhDr. Aurélia Miklošíková, Štefánia Lacová, Jozef Laca, Ingeborg Hajóssyová, Miroslav Vizi, Ing. Andrea Kiššová, Ing. Martin Halák, RNDr. Simona Haláková, Mária Hrušková, Anna Ivaneková, Dušan Gráf, Mgr. Jana Mináriková, JUDr. Ján Minárik CSc., PhDr. Adam Balogh, Magdaléna Baloghová, Tibor Boroš, Oľga Borošová, Attila Mester, Jaroslav Husár, Ľuboslava Husárová, Ján Moravanský, Peter Štuller, Ľuboslava Štullerová, Ing. Viktor Kijašev, Ing. Ľubomír Lacko, Ivana Lacková, Ing. Ladislav Puha, Ing. Agáta Puhová, Soňa Zaťková, Peter Endre
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 1197/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia