Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Tibor Podleiszek, Mgr. Margita Podleiszeková, Ladislav Boroš, Helena Borošová, MUDr. Vojtech Zaťko, MUDr. Zuzana Zaťková, Vladimír Valuch, Ing. Tibor Balogh, Henrieta Balogh, Ing. Peter Telekes, Edita Telekesová, Mikuláš Kovács, Denisa Spitznágelová, Oto Fekete, Michel Hanna Saliba, Ján Saliba, Adela Salibová, Ing. Denisa Zahoranová, Ing. Marta Konczová, Ľudovít Rácz, Katarína Ráczová, Pavol Fehérvári, Ján Zahoran, Judita Zahoranová, Marta Môciková, Andrea Molnárová, Cyntia Petrik, Sofia Petriková, Lucia Petrikova-Hibberd, Alfréd Pálinkás, Terézia Pálinkásová, Vojtech Czókoly, Alžbeta Czókolyová, Mária Fialková, Štefan Kádár, Renáta Kádárová, Silvia Révaiová, Ing. Zoltán Papp, MUDr. Gejza Riszdorfer, Mgr. Beáta Riszdorferová, Jolana Némethová, Viliam Greguš, PaedDr. Iveta Gregušová, Angelika Orozová, Serena Izsáková, Attila Izsák, Anita Izsáková, Jozef Szabó, Daniela Szabóová, Ján Korytár, Tímea Korytárová
Záložný dlžník: Ing. Tibor Podleiszek, Mgr. Margita Podleiszeková, Ladislav Boroš, Helena Borošová, MUDr. Vojtech Zaťko, MUDr. Zuzana Zaťková, Vladimír Valuch, Ing. Tibor Balogh, Henrieta Balogh, Ing. Peter Telekes, Edita Telekesová, Mikuláš Kovács, Denisa Spitznágelová, Oto Fekete, Michel Hanna Saliba, Ján Saliba, Adela Salibová, Ing. Denisa Zahoranová, Ing. Marta Konczová, Ľudovít Rácz, Katarína Ráczová, Pavol Fehérvári, Ján Zahoran, Judita Zahoranová, Marta Môciková, Andrea Molnárová, Cyntia Petrik, Sofia Petriková, Lucia Petrikova-Hibberd, Alfréd Pálinkás, Terézia Pálinkásová, Vojtech Czókoly, Alžbeta Czókolyová, Mária Fialková, Štefan Kádár, Renáta Kádárová, Silvia Révaiová, Ing. Zoltán Papp, MUDr. Gejza Riszdorfer, Mgr. Beáta Riszdorferová, Jolana Némethová, Viliam Greguš, PaedDr. Iveta Gregušová, Angelika Orozová, Serena Izsáková, Attila Izsák, Anita Izsáková, Jozef Szabó, Daniela Szabóová, Ján Korytár, Tímea Korytárová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 11776/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia