Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Marián Fabiš, Erika Fabišová, Ing. Emil Kočajda, Marta Kočajdová, Ing. Jozef Mládek, Mgr. Katarína Szakallová CSc., PaedDr. Ľudmila Mládeková, Jozef Strapko, Emília Strapková, Mgr. Milan Ševčík, Mgr. Andrea Ševčíková, Milan Klačanský, Ing. Pavol Behul, Agáta Behulová, Mgr. Mária Streďanská, RNDr. Richard Chumchal, Mgr. Ivona Chumchalová, Marek Kovár, Viera Kovárová, Miloš Baláš, Dušan Štrasser, Mgr. Ivan Róža, Zuzana Horáková, Eugen Varga, Alojzia Vargová, MUDr. Ľubomír Jarábek, Drahomíra Jarábková, Ján Protivoda, Katarína Protivodová, Rastislav Kočajda, Mgr. Ivana Imrišková, Darina Česká, PhDr. Eva Prvá, Doc., RNDr. Ondrej Švec CSc., Ján Škula, Jana Škulová, Dušan Laco, Ing. Lucia Lacová, Jana Talianová, Daniela Jančušková, Ing. Jozef Steszkál, Eva Steszkálová, Ing. Ľubomír Lanák, Ondrej Dvorák, Jana Dvoráková, Monika Polinová, Xénia Kováčiková, Jaroslav Šinkovič, Hedviga Šinkovičová, Miroslav Zárnecký, Štefánia Zárnecká, PhDr. Hedviga Marcinková CSc., Ernest Nagy, Mária Nagyová, Helena Ivaničová, Ján Tiško, Mária Tišková, MUDr. Ľubica Čaplová, Ružena Róžová, Magdaléna Hillerová, Emília Kulichová, Marta Korecová, Roman Kmeťo, Emil Chovanec, Lýdia Chovancová, Ing. Margita Adamcová, Mgr. Juraj Červeň, Alena Červeňová, Anastázia Žiaková, Marta Matelová, MUDr. Eva Goldschmiedová, Ladislav Lukáč, Ingrid Lukáčová, Eduard Jurík, Daniela Juríková, Mária Čerňanská, Ing.Mgr. Andrea Mičíková, Mária Košťálová, Elena Planková, JUDr. Klaudia Mitura, Ing. Ernest Kolde, Mária Koldeová, Július Titka, Helena Titková, Ľuboš Harangozo, Katarína Leváková, Jozef Baláži, Oľga Mládeková, Ivan Labuda, Miroslava Labudová, Zuzana Bartová, Rastislav Ilavský, Petronela Holá, Mária Zelinková, PaedDr. Dušan Chebeň, JUDr. Eva Chebeňová, Stanislav Janek, Roman Janek, Martin Janek, Ján Turoň, Božena Baloghová, Pavel Krajčo, Eva Krajčová, Mgr. Dagmar Sádovská, Mgr. Dušan Moosch, Ing. Jana Mooschová, Gabriela Hrušovská, Jozef Talian, Anna Talianová, Oľga Valenčíková, Ján Cintula, Anna Cintulová, Bc. Lucia Riegelová, Július Žúbor, Martina Ehnová, Ing. Pavel Ferik, Helena Feriková, Natália Feketeová, Vladimír Hrabec, Valéria Hrabcová, Ľudmila Vyoralová, Mgr. Peter Šiška, Marta Zalabová, Ján Hubinský, Alena Dudášová, František Tóth, Eva Tóthová, Ján Špaček, Doc.PhD. Dušan Argaláš, Denisa Gruber
Záložný dlžník: Marián Fabiš, Erika Fabišová, Ing. Emil Kočajda, Marta Kočajdová, Ing. Jozef Mládek, Mgr. Katarína Szakallová CSc., PaedDr. Ľudmila Mládeková, Jozef Strapko, Emília Strapková, Mgr. Milan Ševčík, Mgr. Andrea Ševčíková, Milan Klačanský, Ing. Pavol Behul, Agáta Behulová, Mgr. Mária Streďanská, RNDr. Richard Chumchal, Mgr. Ivona Chumchalová, Marek Kovár, Viera Kovárová, Miloš Baláš, Dušan Štrasser, Mgr. Ivan Róža, Zuzana Horáková, Eugen Varga, Alojzia Vargová, MUDr. Ľubomír Jarábek, Drahomíra Jarábková, Ján Protivoda, Katarína Protivodová, Rastislav Kočajda, Mgr. Ivana Imrišková, Darina Česká, PhDr. Eva Prvá, Doc., RNDr. Ondrej Švec CSc., Ján Škula, Jana Škulová, Dušan Laco, Ing. Lucia Lacová, Jana Talianová, Daniela Jančušková, Ing. Jozef Steszkál, Eva Steszkálová, Ing. Ľubomír Lanák, Ondrej Dvorák, Jana Dvoráková, Monika Polinová, Xénia Kováčiková, Jaroslav Šinkovič, Hedviga Šinkovičová, Miroslav Zárnecký, Štefánia Zárnecká, PhDr. Hedviga Marcinková CSc., Ernest Nagy, Mária Nagyová, Helena Ivaničová, Ján Tiško, Mária Tišková, MUDr. Ľubica Čaplová, Ružena Róžová, Magdaléna Hillerová, Emília Kulichová, Marta Korecová, Roman Kmeťo, Emil Chovanec, Lýdia Chovancová, Ing. Margita Adamcová, Mgr. Juraj Červeň, Alena Červeňová, Anastázia Žiaková, Marta Matelová, MUDr. Eva Goldschmiedová, Ladislav Lukáč, Ingrid Lukáčová, Eduard Jurík, Daniela Juríková, Mária Čerňanská, Ing.Mgr. Andrea Mičíková, Mária Košťálová, Elena Planková, JUDr. Klaudia Mitura, Ing. Ernest Kolde, Mária Koldeová, Július Titka, Helena Titková, Ľuboš Harangozo, Katarína Leváková, Jozef Baláži, Oľga Mládeková, Ivan Labuda, Miroslava Labudová, Zuzana Bartová, Rastislav Ilavský, Petronela Holá, Mária Zelinková, PaedDr. Dušan Chebeň, JUDr. Eva Chebeňová, Stanislav Janek, Roman Janek, Martin Janek, Ján Turoň, Božena Baloghová, Pavel Krajčo, Eva Krajčová, Mgr. Dagmar Sádovská, Mgr. Dušan Moosch, Ing. Jana Mooschová, Gabriela Hrušovská, Jozef Talian, Anna Talianová, Oľga Valenčíková, Ján Cintula, Anna Cintulová, Bc. Lucia Riegelová, Július Žúbor, Martina Ehnová, Ing. Pavel Ferik, Helena Feriková, Natália Feketeová, Vladimír Hrabec, Valéria Hrabcová, Ľudmila Vyoralová, Mgr. Peter Šiška, Marta Zalabová, Ján Hubinský, Alena Dudášová, František Tóth, Eva Tóthová, Ján Špaček, Doc.PhD. Dušan Argaláš, Denisa Gruber
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 11684/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia