Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Štefan Slávik, Gabriela Klocoková, Štefan Krištof, Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Ing. Vladislav Berežný, Valéria Berežná, Ing. Ľudovít Kúdela, Ing. Eva Kúdelová, Ing. Michal Bahelka, Marian Sedmák, Irena Sedmáková, Ing. Juraj Roškovič, Anna Roškovičová, Vratko Krošlák, Lucia Pokrývková, Peter Gondkovský, Ing. Pavol Kuljaček, Ing. Jaroslav Gofjár, Marcela Gofjárová, Milan Šmida, Anna Šmidová, Ing. Jozef Nosáľ, Anna Nosáľová, Dušan Ferenčák, Božena Ferenčáková, Ing. Milan Zaťko, Klaudia Zaťková, MUDr. Branislav Delej, Ľuboslava Delejová, Ing. Peter Bučka, Veronika Bučková, Jana Olšiaková, Ing. Ján Mojžiš, Božena Mojžišová, Ing. Igor Vereš, Dagmar Verešová, Ing. Ján Návoj, Anna Návojová, Ing. Boris Pittner, Marta Pittnerová, Ing. Ján Lipták, Libuše Liptáková, Richard Wölfl, Viera Wölflová, Ing. Ľubomír Tarabčák, Dagmar Tarabčáková, Pavel Škára, Anna Škárová, Dušan Zoller, Mária Zollerová, Ľubomír Tomášek, Vladimír Hnat, Anna Hnatová, Ing. Bohuslav Debnár, Drahomíra Debnárová, Ing. Miroslav Hlásnik, Karolína Hlásniková, Bc. Miroslav Bartek, Lenka Barteková, Gabriel Kerekeš, Jaroslava Kerekešová, Ladislav Greguš, Margita Gregušová, Ing. Ján Šichula, Vanda Šichulová, Monika Fullová, Jozef Zribko, Mária Zribková, Ing. Štefan Hromada, Daniela Sláviková, PhDr. Vít Suchý, Viera Suchá, Ing. Július Fillo, Tamara Fillová, RSDr. Jaroslav Kubík, Mgr. Richard Ballo, Mgr. Michal Poláček, Mgr. Mária Polačeková, Dušan Klocok, Ing. Peter Kasznár, Mgr. Eva Kasznárová, Norbert Brezík, Ľubica Brezíková, Ing. Ladislav Miša, Lýdia Mišová, Dušan Drobný, Bibiana Drobná, Ing. Ladislav Kostka, Mária Kostková, Ing. Ladislav Markó, Ing. Miroslav Antalík, Ing. Štefánia Antalíková, Ing. Miroslav Lehuta, Jarmila Lehutová, Milan Šifra, Renáta Šifrová, Ing. Rudolf Harčák, Jana Harčáková, Mgr. Ján Badinka, Iveta Badinková, Ondrej Kurta, Marta Kurtová, Ing. Igor Vlk, Jaroslava Vlková, Ing. Štefan Turčan, Ing. Jana Turčanová, Roman Čamaj, Agáta Čamajová, Ing. Juraj Roman, Ing. Ladislav Hofbauer, Vlasta Hofbauerová, Ing. Milan Nešťák, Ing. Maroš Hrádela, Silvia Hrádelová, Ing. Milan Šajban, Božena Šajbanová, Marta Gondkovská, Ing. Rudolf Olšiak, Ing. Juraj Barcaj, Ilona Markóová, Ing. Ján Žarnovičan, Ľubomíra Žarnovičanová, Ing. Nina Lampertová
Záložný dlžník: Ing. Štefan Slávik, Gabriela Klocoková, Štefan Krištof, Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Ing. Vladislav Berežný, Valéria Berežná, Ing. Ľudovít Kúdela, Ing. Eva Kúdelová, Ing. Michal Bahelka, Marian Sedmák, Irena Sedmáková, Ing. Juraj Roškovič, Anna Roškovičová, Vratko Krošlák, Lucia Pokrývková, Peter Gondkovský, Ing. Pavol Kuljaček, Ing. Jaroslav Gofjár, Marcela Gofjárová, Milan Šmida, Anna Šmidová, Ing. Jozef Nosáľ, Anna Nosáľová, Dušan Ferenčák, Božena Ferenčáková, Ing. Milan Zaťko, Klaudia Zaťková, MUDr. Branislav Delej, Ľuboslava Delejová, Ing. Peter Bučka, Veronika Bučková, Jana Olšiaková, Ing. Ján Mojžiš, Božena Mojžišová, Ing. Igor Vereš, Dagmar Verešová, Ing. Ján Návoj, Anna Návojová, Ing. Boris Pittner, Marta Pittnerová, Ing. Ján Lipták, Libuše Liptáková, Richard Wölfl, Viera Wölflová, Ing. Ľubomír Tarabčák, Dagmar Tarabčáková, Pavel Škára, Anna Škárová, Dušan Zoller, Mária Zollerová, Ľubomír Tomášek, Vladimír Hnat, Anna Hnatová, Ing. Bohuslav Debnár, Drahomíra Debnárová, Ing. Miroslav Hlásnik, Karolína Hlásniková, Bc. Miroslav Bartek, Lenka Barteková, Gabriel Kerekeš, Jaroslava Kerekešová, Ladislav Greguš, Margita Gregušová, Ing. Ján Šichula, Vanda Šichulová, Monika Fullová, Jozef Zribko, Mária Zribková, Ing. Štefan Hromada, Daniela Sláviková, PhDr. Vít Suchý, Viera Suchá, Ing. Július Fillo, Tamara Fillová, RSDr. Jaroslav Kubík, Mgr. Richard Ballo, Mgr. Michal Poláček, Mgr. Mária Polačeková, Dušan Klocok, Ing. Peter Kasznár, Mgr. Eva Kasznárová, Norbert Brezík, Ľubica Brezíková, Ing. Ladislav Miša, Lýdia Mišová, Dušan Drobný, Bibiana Drobná, Ing. Ladislav Kostka, Mária Kostková, Ing. Ladislav Markó, Ing. Miroslav Antalík, Ing. Štefánia Antalíková, Ing. Miroslav Lehuta, Jarmila Lehutová, Milan Šifra, Renáta Šifrová, Jana Harčáková, Mgr. Ján Badinka, Iveta Badinková, Ondrej Kurta, Marta Kurtová, Ing. Igor Vlk, Jaroslava Vlková, Ing. Štefan Turčan, Ing. Jana Turčanová, Roman Čamaj, Agáta Čamajová, Ing. Juraj Roman, Ing. Ladislav Hofbauer, Vlasta Hofbauerová, Ing. Milan Nešťák, Ing. Maroš Hrádela, Silvia Hrádelová, Ing. Milan Šajban, Božena Šajbanová, Marta Gondkovská, Ing. Rudolf Olšiak, Ing. Juraj Barcaj, Ilona Markóová, Ing. Ján Žarnovičan, Ľubomíra Žarnovičanová, Ing. Nina Lampertová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 11474/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia