Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Martin Kafka, Ferenc Mede, Anton Bucsko, Emília Bucsková, JUDr. Andrej Mitterpák, JUDr. Daniela Mitterpáková, Helena Mnichová, Ing. Štefan Turcani, Ľudmila Turcani, JUDr. Vladimír Stanko, Mária Hudáková, JUDr. Danka Minčíková, Oskár Nagy, Blanka Nagyová, Tomáš Rajczy, Stanislav Dragovan Popovič, Janka Popovičová, JUDr. Ján Slebodník, JUDr. Iveta Slebodníková, František Plachý, Ivan Bober, Anna Boberová, Ondrej Habiňák, Ľubomír Trešo, Ing. Adela Pregová, Ľudmila Chmelová, Jana Turcsányi, Alexandra Slobodníková, Margita Štofková
Záložný dlžník: Ing. Martin Kafka, Ferenc Mede, Anton Bucsko, Emília Bucsková, JUDr. Andrej Mitterpák, JUDr. Daniela Mitterpáková, Helena Mnichová, Ing. Štefan Turcani, Ľudmila Turcani, JUDr. Vladimír Stanko, Mária Hudáková, JUDr. Danka Minčíková, Oskár Nagy, Blanka Nagyová, Tomáš Rajczy, Stanislav Dragovan Popovič, Janka Popovičová, JUDr. Ján Slebodník, JUDr. Iveta Slebodníková, František Plachý, Ivan Bober, Anna Boberová, Ondrej Habiňák, Ľubomír Trešo, Ing. Adela Pregová, Ľudmila Chmelová, Jana Turcsányi, Alexandra Slobodníková, Margita Štofková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 11398/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia