Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Marcela Kellnerová, Ľubomír Frič, Daniela Fričová, Štefan Olexák, Ing. Erika Olexáková, Mgr. Miroslav Viecha, František Chujac, Alžbeta Chujacová, Gabriel Žatko, RNDr. Alena Vollmannová, Ing. Mário Holeček, PhDr. Monika Holečková, Jana Lednická, Igor Marko, Otília Račeková, Vitězslav Matiaska, Alžbeta Matiasková, Danica Tolnaiová, Mária Karkošová, Eva Hertelová, Ing. Eva Streďanská, Miroslav Jarábek, Tatiana Jarábková, Ing. Štefan Dúbik, Helena Dúbiková, Ing. Jozef Svorad, Rudolf Krištofík, Ing. Marian Slovák, Eva Kutlíková, Anna Karásková, Peter Škorec, Jana Slančíková, Mária Langpaulová, Mária Šupová, Marta Bucheňová, Eva Klenková, Zdenka Vostřelová, Juraj Švec, Alena Švecová, Ľudmila Horská, MUDr. Jana Kubáňová, Karol Tóthezere, Darina Tóthezereová, Helena Laššová, Štefan Korený, Mgr. Silvia Korená, Pavel Fürstenzeller, Mária Fürstenzellerová, Viliam Jarábek, Alena Jarábková, JUDr. Margita Máliková
Záložný dlžník: Marcela Kellnerová, Ľubomír Frič, Daniela Fričová, Štefan Olexák, Ing. Erika Olexáková, Mgr. Miroslav Viecha, František Chujac, Alžbeta Chujacová, Gabriel Žatko, RNDr. Alena Vollmannová, Ing. Mário Holeček, PhDr. Monika Holečková, Jana Lednická, Igor Marko, Otília Račeková, Vitězslav Matiaska, Alžbeta Matiasková, Danica Tolnaiová, Mária Karkošová, Eva Hertelová, Ing. Eva Streďanská, Miroslav Jarábek, Tatiana Jarábková, Ing. Štefan Dúbik, Helena Dúbiková, Ing. Jozef Svorad, Rudolf Krištofík, Ing. Marian Slovák, Eva Kutlíková, Anna Karásková, Peter Škorec, Jana Slančíková, Mária Langpaulová, Mária Šupová, Marta Bucheňová, Eva Klenková, Zdenka Vostřelová, Juraj Švec, Alena Švecová, Ľudmila Horská, MUDr. Jana Kubáňová, Karol Tóthezere, Darina Tóthezereová, Helena Laššová, Štefan Korený, Mgr. Silvia Korená, Pavel Fürstenzeller, Mária Fürstenzellerová, Viliam Jarábek, Alena Jarábková, JUDr. Margita Máliková
Veriteľ: Dexia banka Slovensko a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 11305/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia