Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Katarína Korhoňová, Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Martina Vrbová, Ivan Paluš, Mariana Krajčová, Liming Luo, Shoumei Ye, Ellen Dalessi, Jana Piňáková, Elena Klamová, Ing. Emília Katriňáková, Ing. Ľuboslav Katriňák, Andrea Mižurová, Viktor Dobšovič, Anna Ingeliová, MUDr. Dagmar Zlinská, Roman Málek, Zuzana Olléová, Ing. Anna Maziková, Robert Korec, Martina Dobšovičová, PhDr. Viera Babušíková, Mária Gregorová, Ing. Milan Michalec, Tibor Fica, Soňa Ficavá, Mgr. Milena Stojanová, Anton Hanúsek, František Benč, Ing. Valéria Benčová, Ing. Anton Stano, Hedviga Balcová, Ľudmila Herdová, Valéria Ballová, Miroslav Dobiaš, Drahomíra Slimáková, Anton Ondrejček, Oľga Ondrejčeková, Ružena Ábelová, Adriana Vašková, JUDr. Veronika Skorková, Ing. Jana Kardošová, Zuzana Krajčírová, Martina Dobiašová, Eva Krausová, Mária Čambálová, Richard Krenčey, Monika Masárová, Martin Ingeli, Emília Krišková, Mária Vaneková, Irena Adámková
Záložný dlžník: Martina Vrbová, Ivan Paluš, Mariana Krajčová, Liming Luo, Shoumei Ye, Ellen Dalessi, Jana Piňáková, Elena Klamová, Ing. Emília Katriňáková, Ing. Ľuboslav Katriňák, Andrea Mižurová, Viktor Dobšovič, Anna Ingeliová, MUDr. Dagmar Zlinská, Roman Málek, Zuzana Olléová, Ing. Anna Maziková, Robert Korec, Martina Dobšovičová, PhDr. Viera Babušíková, Mária Gregorová, Ing. Milan Michalec, Tibor Fica, Soňa Ficavá, Mgr. Milena Stojanová, Anton Hanúsek, František Benč, Ing. Valéria Benčová, Ing. Anton Stano, Hedviga Balcová, Ľudmila Herdová, Valéria Ballová, Miroslav Dobiaš, Drahomíra Slimáková, Anton Ondrejček, Oľga Ondrejčeková, Ružena Ábelová, Adriana Vašková, JUDr. Veronika Skorková, Ing. Jana Kardošová, Zuzana Krajčírová, Martina Dobiašová, Eva Krausová, Mária Čambálová, Richard Krenčey, Monika Masárová, Martin Ingeli, Emília Krišková, Mária Vaneková, Irena Adámková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 11244/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia