Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2020 podľa krajov
17467
4,66%
-335
15801
5,09%
-373
17642
5,38%
-902
21239
5,55%
-1118
23985
6,35%
-200
35594
9,57%
-841
48842
11,08%
-815
43823
10,35%
-540
224393
7,43%
-5124
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Katarína Korhoňová, Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Martina Vrbová, Ivan Paluš, Mariana Krajčová, Liming Luo, Shoumei Ye, Ellen Dalessi, Jana Piňáková, Elena Klamová, Ing. Emília Katriňáková, Ing. Ľuboslav Katriňák, Andrea Mižurová, Viktor Dobšovič, Anna Ingeliová, MUDr. Dagmar Zlinská, Roman Málek, Zuzana Olléová, Ing. Anna Maziková, Robert Korec, Martina Dobšovičová, PhDr. Viera Babušíková, Mária Gregorová, Ing. Milan Michalec, Tibor Fica, Soňa Ficavá, Mgr. Milena Stojanová, Anton Hanúsek, František Benč, Ing. Valéria Benčová, Ing. Anton Stano, Hedviga Balcová, Ľudmila Herdová, Valéria Ballová, Miroslav Dobiaš, Drahomíra Slimáková, Anton Ondrejček, Oľga Ondrejčeková, Ružena Ábelová, Adriana Vašková, JUDr. Veronika Skorková, Ing. Jana Kardošová, Zuzana Krajčírová, Martina Dobiašová, Eva Krausová, Mária Čambálová, Richard Krenčey, Monika Masárová, Martin Ingeli, Emília Krišková, Mária Vaneková, Irena Adámková
Záložný dlžník: Martina Vrbová, Ivan Paluš, Mariana Krajčová, Liming Luo, Shoumei Ye, Ellen Dalessi, Jana Piňáková, Elena Klamová, Ing. Emília Katriňáková, Ing. Ľuboslav Katriňák, Andrea Mižurová, Viktor Dobšovič, Anna Ingeliová, MUDr. Dagmar Zlinská, Roman Málek, Zuzana Olléová, Ing. Anna Maziková, Robert Korec, Martina Dobšovičová, PhDr. Viera Babušíková, Mária Gregorová, Ing. Milan Michalec, Tibor Fica, Soňa Ficavá, Mgr. Milena Stojanová, Anton Hanúsek, František Benč, Ing. Valéria Benčová, Ing. Anton Stano, Hedviga Balcová, Ľudmila Herdová, Valéria Ballová, Miroslav Dobiaš, Drahomíra Slimáková, Anton Ondrejček, Oľga Ondrejčeková, Ružena Ábelová, Adriana Vašková, JUDr. Veronika Skorková, Ing. Jana Kardošová, Zuzana Krajčírová, Martina Dobiašová, Eva Krausová, Mária Čambálová, Richard Krenčey, Monika Masárová, Martin Ingeli, Emília Krišková, Mária Vaneková, Irena Adámková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 11244/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia