Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Jozef Batik, Mgr. Stanislava Batiková, Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Alexander Fekete, Peter Bernát, Margita Bernátová, Irena Csandová, Michal Csanda, Veronika Halámiková, Erika Škereňová, Karol Szabo, Dušan Kolenič, Magdaléna Skřivánková, Jaroslav Skřivánek, Ing. Ľudmila Koleničová, Milan Jurek, Ružena Kovačovičová, Ing.arch. Eva Jureková, Ladislav Ferenczi, Katarína Ferencziová, Martin Blaho, Roman Krivosudský, Ladislav Godány, Helena Godányová, Ivan Ličko, Ľudmila Ličková, Ing. Ivan Sivák, Lívia Siváková, Ing. Juraj Petráš, Terézia Bočáková, Viliam Pavlík, Helena Pavlíková, Vincent Mészároš, Ľubica Mészárošová, Agata Mezzeiová, Renáta Síposová, Tomáš Kocian, JUDr. Jozef Vaculík, Sergejs Semjonovs, Mgr. Danica Hudobová, Vladimír Hupka, Mária Hupková, Jozef Valušiak, Jana Valušiaková, Oľga Stanková, Martina Oborilová, Ing. Ladislav Dubina, Miroslav Bešina, Mária Bešinová, Ing. Agata Dubinová, Helena Bednáriková, Eva Ivancsová, Bc. Linda Némethová, Pavol Drobný, JUDr. Zuzana Ocetová, Renáta Drobná, Marta Čačíková, Augustín Čačík, Viera Režňáková, Milan Baláž, Ing. Branislav Čukan, Martina Sláviková, Ing. Peter Brutenič, Mária Bruteničová, Ing. Želmíra Vyskočilová, Marek Maršal, Ján Dlhopolček, Oľga Farkašová, Ing. Zdenka Dobrotková, Ľubomír Urban, Adela Urbanová, Zdenka Chebeňová, Katarína Richter, Marek Richter, Anna Paláková
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ing. Jozef Batik, Mgr. Stanislava Batiková, Alexander Fekete, Peter Bernát, Margita Bernátová, Irena Csandová, Michal Csanda, Veronika Halámiková, Erika Škereňová, Karol Szabo, Dušan Kolenič, Magdaléna Skřivánková, Jaroslav Skřivánek, Ing. Ľudmila Koleničová, Milan Jurek, Ružena Kovačovičová, Ing.arch. Eva Jureková, Ladislav Ferenczi, Katarína Ferencziová, Martin Blaho, Roman Krivosudský, Ladislav Godány, Helena Godányová, Ivan Ličko, Ľudmila Ličková, Ing. Ivan Sivák, Lívia Siváková, Ing. Juraj Petráš, Terézia Bočáková, Viliam Pavlík, Helena Pavlíková, Vincent Mészároš, Ľubica Mészárošová, Agata Mezzeiová, Renáta Síposová, Tomáš Kocian, JUDr. Jozef Vaculík, Sergejs Semjonovs, Mgr. Danica Hudobová, Vladimír Hupka, Mária Hupková, Jozef Valušiak, Jana Valušiaková, Oľga Stanková, Martina Oborilová, Ing. Ladislav Dubina, Miroslav Bešina, Mária Bešinová, Ing. Agata Dubinová, Helena Bednáriková, Eva Ivancsová, Bc. Linda Némethová, Pavol Drobný, JUDr. Zuzana Ocetová, Renáta Drobná, Marta Čačíková, Augustín Čačík, Viera Režňáková, Milan Baláž, Ing. Branislav Čukan, Martina Sláviková, Ing. Peter Brutenič, Mária Bruteničová, Ing. Želmíra Vyskočilová, Marek Maršal, Ján Dlhopolček, Oľga Farkašová, Ing. Zdenka Dobrotková, Ľubomír Urban, Adela Urbanová, Zdenka Chebeňová, Katarína Richter, Marek Richter, Anna Paláková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 11242/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia