Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Ervín Lednár, Mário Baláž, Milada Lednárová, MUDr. Natália Grausová, Ľuboš Hajko, Ľudmila Hajková, Tibor Jursa, Dagmar Maroňová, PhDr. Miloslava Fellegiová, Michal Babinčák, Ing. Darina Babinčáková, Štefan Maron, Mária Pellerová, Lýdia Fornerová, Anton Forner, Marta Velická, Tatiana Ďurinová, Ing. Ľuboš Ďurina, Ing. Dia Zardi, Soňa Zardiová, Rozália Bicianová, Irena Vidová, JUDr. Pavel Kanka, Michal Doboš, Jarmila Dobošová, Pavol Bartovic, Mgr. Viola Bartovicová, Martina Šurlanová, Magdaléna Labudová, Radoslav Jakubek, Alexandra Jakubeková, Anna Horváthová, PhDr. Darina Šimečková, MUDr. Dalibor Predajňa, MUDr. Janka Predajňová, Mgr. Katarína Jaloviarová, Vojtech Bohuš, PhDr. Anna Wagnerová, Drahoslava Horáčková, Ing. Marian Dubecký, Kristína Dobrovodská, Agneša Dundová, Vladislav Dunda, Ing. Jozef Havel, Judita Havlová, Jana Púryová, Katarína Kovalovská, Martin Belák, Ctibor Belák, Jozef Kollár, Jozefa Kollárová, František Tomša, Soňa Soukalová, Monika Masaryková, Ing. Jozef Turčan CSc., Patrícia Steinbergerová, Irena Sokolíková, Imrich Herdits, Anna Herditsová, Alexandra Thámová, Ing. Viliam Šlahor, Viera Šlahorová, Františka Chudovská, Ing. Iveta Kravcová, Milan Mynář, Filip Kubovič, Ing. Jozef Vrábeľ, Ing. Eva Vrábeľová, Mgr. Zuzana Kúdelková, Ing. arch. Lucia Sukopová, Agáta Sukopová, Anna Kopásková, Jarmila Kalinová, Viera Rovnianková, Valéria Máchalová, Mária Grodovská, Erika Šurinová, Pavol Šurina, Ing. Ján Šperka, Ing. Anton Haulík, Anna Haulíková, Karol Dubnický, Rastislav Greško, Adriana Grešková, Zoltán Kuláš, Anastázia Kulášová, Michal Juhaščin, Jozef Galba, Božena Galbová, Mgr. Michal Slimák, Koloman Janík, Ing. Andrea Kaczorová, Tatiana Ondrušová, Mgr. Alena Dodoková, Júlia Zámečníková, Ľudovít Zámečník, Pavla Kameňová
Záložný dlžník: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Ervín Lednár, Mário Baláž, Milada Lednárová, MUDr. Natália Grausová, Ľuboš Hajko, Ľudmila Hajková, Tibor Jursa, Dagmar Maroňová, PhDr. Miloslava Fellegiová, Michal Babinčák, Ing. Darina Babinčáková, Štefan Maron, Mária Pellerová, Lýdia Fornerová, Anton Forner, Marta Velická, Tatiana Ďurinová, Ing. Ľuboš Ďurina, Ing. Dia Zardi, Soňa Zardiová, Rozália Bicianová, Irena Vidová, JUDr. Pavel Kanka, Michal Doboš, Jarmila Dobošová, Pavol Bartovic, Mgr. Viola Bartovicová, Martina Šurlanová, Magdaléna Labudová, Radoslav Jakubek, Alexandra Jakubeková, Anna Horváthová, PhDr. Darina Šimečková, MUDr. Dalibor Predajňa, MUDr. Janka Predajňová, Mgr. Katarína Jaloviarová, Vojtech Bohuš, PhDr. Anna Wagnerová, Drahoslava Horáčková, Ing. Marian Dubecký, Kristína Dobrovodská, Agneša Dundová, Vladislav Dunda, Ing. Jozef Havel, Judita Havlová, Jana Púryová, Katarína Kovalovská, Martin Belák, Ctibor Belák, Jozef Kollár, Jozefa Kollárová, František Tomša, Soňa Soukalová, Monika Masaryková, Ing. Jozef Turčan CSc., Patrícia Steinbergerová, Irena Sokolíková, Imrich Herdits, Anna Herditsová, Alexandra Thámová, Ing. Viliam Šlahor, Viera Šlahorová, Františka Chudovská, Ing. Iveta Kravcová, Milan Mynář, Filip Kubovič, Ing. Jozef Vrábeľ, Ing. Eva Vrábeľová, Mgr. Zuzana Kúdelková, Ing. arch. Lucia Sukopová, Agáta Sukopová, Anna Kopásková, Jarmila Kalinová, Viera Rovnianková, Valéria Máchalová, Mária Grodovská, Erika Šurinová, Pavol Šurina, Ing. Ján Šperka, Ing. Anton Haulík, Anna Haulíková, Karol Dubnický, Rastislav Greško, Adriana Grešková, Zoltán Kuláš, Anastázia Kulášová, Michal Juhaščin, Jozef Galba, Božena Galbová, Mgr. Michal Slimák, Koloman Janík, Ing. Andrea Kaczorová, Tatiana Ondrušová, Mgr. Alena Dodoková, Júlia Zámečníková, Ľudovít Zámečník, Pavla Kameňová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 10866/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia