Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Topoľčany
Záložný dlžník: Eva Zimová, Stavebné bytové družstvo Topoľčany, František Grman, Antónia Grmanová, Ing. Lucia Mičinová, Daniel Goga, Emília Gogová, Pavel Juríček, Daniela Juríčková, František Spodniak, Božena Spodniaková, Anton Pilát, Božena Pilátová, Mária Smatanová, Jozef Kováč, Viera Kováčová, Ľudovít Chochula, Mária Chochulová, Milan Kubran, Mária Kubranová, Vladimír Kondrla, Margita Kondrlová, Emília Piknová, Milan Goga, Helena Gogová, Viliam Masaryk, Denisa Masaryková, Miroslav Jančovič, Beáta Jančovičová, MUDr. Juraj Vašečka, Jozef Varga, Anna Vargová, Erika Kopálová, Ing. Ján Kopál, Rastislav Krošlák, Daniela Krošláková, Božena Gogová, Daniel Medo, Eva Medová, Stanislav Hroššo, Mária Hroššová, Anna Matúšová, Monika Jančovičová, Dušan Ducho, Ing. Slávka Jančiová, Emil Matušík, Helena Matušíková, Mária Nemečková, Milan Nemeček, Miroslav Furák, Marta Furáková, Miroslav Zima, Jozef Kopecký, Alojzia Kopecká, Miroslav Kubeš, JUDr. Zuzana Kubešová, Ernest Magáth, Anna Magáthová, Rastislav Oravec Topoľčany, Zuzana Budošová, Ján Michalík, Mária Michalíková, Jaroslav Kubričan, Janka Kubričanová, Vladimír Hariň, Bc. Adriana Hariňová, Anton Ďurček, Soňa Osadská, Ing. Andrej Streďanský, Janka Streďanská, Hajnc Valach, Eva Valachová, Matilda Roháčová, Helena Švecová, Peter Ondruš, Eva Ondrušová, Jozef Masár, Božena Masárová, Ing. Milan Belák, Ľudmila Beláková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 10794/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia