Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Andrej Kotlárik, Dana Frialová, Zdenka Dostálová, Ing. Jozef Ďuratný, Ing. Jana Ďuratná, Vladimír Kurajda, Blanka Kurajdova, Marián Litva, Věra Litvová, RNDr. Soňa Vavrová, Emília Oswaldová, Ing. Stanislav Beňo, Ing. Martin Luknár, Ing. Miroslav Čavojský, Milan Čavojský, Ing. Karol Čavojský, Bc. Ivan Čavojský, Anton Procházka, Elena Procházková, Boris Ruman, Eva Rumanová, Ing. Zoltán Čomor, Ing.PhD. Gabriela Čomorová, Vlasta Bieliková, Tatiana Matlochová, Martin Struhár, Marián Končal, Oľga Končalová, Ján Grosser, Eva Grosserová, Miloslav Králik, Anna Králiková, Ing. Beata Michalíková, Mgr. Miroslav Zahradník, Mgr. Lujza Zahradníková, Zuzana Dean, Juraj Marendiak, Alžbeta Ďurigová, Ján Bartalský, Jozefa Bartalská, Milan Kováč, Mária Kováčová, Mária Hrazdirova, Zlatica Praženková, Vladislav Danižek, Ľudmila Danižková, MUDr. Robert Duchoň, Róbert Ivánek, Mgr. Ivona Iváneková, Ing. Ildikó Balcsiová, Libuša Radková, Robert Grosser, Dorota Stružyňská, Viera Trenčianska, Stanislav Macák, Helena Macáková, Lýdia Labajová, Zuzana Hatarová, Marie Pacerová, JUDr. Elena Klamárová, Ing. Marek Gunár, Ing.arch. Ildiko Čomorová, Ladislav Klikušovský, Mgr. Katarína Mravíková, Miloslav Mádle, Milan Bucha, Alžbeta Buchová, Barbara Lášticová, Petra Zizičová, Vilma Káčerová, Helena Hanušovská, Bc. Gabriela Bieliková, Mária Rakovická, Ing. Ján Vestenický, JUDr. Andrea Plávková, Irma Simonová, Mgr. Marcella Korenko Keszi, Nikoleta Barčáková, Martin Barčák, Mária Krištofičová, Ondrej Kysucký, Linda Zachová, Bc. Zuzana Tichá, PhDr. Oľga Kabaňová, Ing. Slávka Jánošíková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Anna Matisová, Mária Rybnikárová Jánová, Ing. Mária Halírová, Michele Maggoni, Stanislava Maggoni, Ján Kurucz, Michal Mihálik, Zuzana Miháliková, Mgr. Ján Dančík, Mgr. Marta Dančíková, MUDr. Marian Gavlík, Ondrej Sárkány, Helena Sárkanyová, Ján Smoleň, Mária Vrábelová, Ing. Jaroslav Urban, Marta Urbanová, Gabriela Kotláriková, Martin Čillík, Viera Lešková, Ing. Ivan Leška, Ing. Daniela Čišková, Ing. Vladimír Jamriška, Eliška Müllerová, Pavel Rendek, Gabriela Rendeková, Ing. Rudolf Šebo, Eva Šebová, Ing. Aneta Novotná, Dominik Maciej Potoczny, Erik Furda, Peter Kastl, Zdenka Kastlová, Edmund Fečer, MUDr. Michaela Fečerová, Ernest Welser, Peter Hluch, Ing. Ján Štefanek, Ing. Ľubica Štefanková, Ing.arch. Tomáš Hullmann, Mgr. Lucia Hrušková, Marek Zarobila, Rastislav Hán, Margaréta Hánová, Ing. Martin Kuma
Záložný dlžník: Andrej Kotlárik, Dana Frialová, Zdenka Dostálová, Ing. Jozef Ďuratný, Ing. Jana Ďuratná, Vladimír Kurajda, Blanka Kurajdova, Marián Litva, Věra Litvová, RNDr. Soňa Vavrová, Emília Oswaldová, Ing. Stanislav Beňo, Ing. Martin Luknár, Ing. Miroslav Čavojský, Milan Čavojský, Ing. Karol Čavojský, Bc. Ivan Čavojský, Anton Procházka, Elena Procházková, Boris Ruman, Eva Rumanová, Ing. Zoltán Čomor, Ing.PhD. Gabriela Čomorová, Vlasta Bieliková, Tatiana Matlochová, Martin Struhár, Marián Končal, Oľga Končalová, Ján Grosser, Eva Grosserová, Miloslav Králik, Anna Králiková, Ing. Beata Michalíková, Mgr. Miroslav Zahradník, Mgr. Lujza Zahradníková, Zuzana Dean, Juraj Marendiak, Alžbeta Ďurigová, Ján Bartalský, Jozefa Bartalská, Milan Kováč, Mária Kováčová, Mária Hrazdirova, Zlatica Praženková, Vladislav Danižek, Ľudmila Danižková, MUDr. Robert Duchoň, Róbert Ivánek, Mgr. Ivona Iváneková, Ing. Ildikó Balcsiová, Libuša Radková, Robert Grosser, Dorota Stružyňská, Viera Trenčianska, Stanislav Macák, Helena Macáková, Lýdia Labajová, Zuzana Hatarová, Marie Pacerová, JUDr. Elena Klamárová, Ing. Marek Gunár, Ing.arch. Ildiko Čomorová, Ladislav Klikušovský, Mgr. Katarína Mravíková, Miloslav Mádle, Milan Bucha, Alžbeta Buchová, Barbara Lášticová, Petra Zizičová, Vilma Káčerová, Helena Hanušovská, Bc. Gabriela Bieliková, Mária Rakovická, Ing. Ján Vestenický, JUDr. Andrea Plávková, Irma Simonová, Mgr. Marcella Korenko Keszi, Nikoleta Barčáková, Martin Barčák, Mária Krištofičová, Ondrej Kysucký, Linda Zachová, Bc. Zuzana Tichá, PhDr. Oľga Kabaňová, Ing. Slávka Jánošíková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Anna Matisová, Mária Rybnikárová Jánová, Ing. Mária Halírová, Michele Maggoni, Stanislava Maggoni, Ján Kurucz, Michal Mihálik, Zuzana Miháliková, Mgr. Ján Dančík, Mgr. Marta Dančíková, MUDr. Marian Gavlík, Ondrej Sárkány, Helena Sárkanyová, Ján Smoleň, Mária Vrábelová, Ing. Jaroslav Urban, Marta Urbanová, Gabriela Kotláriková, Martin Čillík, Viera Lešková, Ing. Ivan Leška, Ing. Daniela Čišková, Ing. Vladimír Jamriška, Eliška Müllerová, Pavel Rendek, Gabriela Rendeková, Ing. Rudolf Šebo, Eva Šebová, Ing. Aneta Novotná, Dominik Maciej Potoczny, Erik Furda, Peter Kastl, Zdenka Kastlová, Edmund Fečer, MUDr. Michaela Fečerová, Ernest Welser, Peter Hluch, Ing. Ján Štefanek, Ing. Ľubica Štefanková, Ing.arch. Tomáš Hullmann, Mgr. Lucia Hrušková, Marek Zarobila, Rastislav Hán, Margaréta Hánová, Ing. Martin Kuma
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 10528/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia