Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Miroslav Laštík, Oskár Fodor, Júlia Fodorová, Mária Patakyová, Marcel Lukáč, Janette Lukáčová, Róbert Šipoš, Romana Vojtušáková, Claudeta Eperješiová, Bohuš Schnitzer, Lýdia Verešová, Karol Seman, Ing. Mária Semanová, Emília Drábová, Gustáv Gergely, Katarína Michalčíková, Ľubica Bárányová, Ján Bárány, Ing. Peter Počatko, Sandra Počatková, Michal Klimo, Oľga Klimová, Michaela Helmeczyová, Branislav Kalla, Mgr. Lucia Kallová, Július Pallai, Mgr. Eva Kurilková, Ing. Tomáš Čigáš, Ing. Lucia Čigášová, Imrich Marci, Helena Marciová, Ing. Janka Košková, Ing. Jarmila Takáčová, MUDr. Soňa Benešová, Róbert Lukáč, Adriana Lukáčová, Michaela Hynková, Igro Duľa, Štefan Handzok, Erika Handzoková, Ing. Peter Počatko, Karol Bačo, Monika Sutiová, Marek Hegeduš, Marek Uhrín, Magdaléna Uhrínová, PaedDr. Libušě Daněková, Jozef Cicoň, Jana Horváthová, Valéria Fedorová, Ing. Iveta Landová, Martin Onderišin, Mgr. Lucia Michalčinová, Martin Čigáš, Veronika Čigášová, Eva Dávidová, Mária Jakcsiová, Dušan Rajnič, Hedviga Rajničová, Valéria Petríková, Ing. Branislav Benco, Gabriela Podoláková, Juraj Podolák, Gabriela Ritóková, Beáta Hričinová, Oto Jančík, Irena Jančíková, Radoslav Duľa, Mária Marcinová, Tomáš Supuka, Ing. Bohuslav Varhol, Adriana Varholová, Ján Petrík, Martin Karáč, Ľubomír Varga, Eva Vargová, Ing. Juraj Dušák, Imrich Pahulyi, Eva Kopčová, Jozefína Tomková, Beáta Halušková, Marián Valko, Helena Valková, Ing. Ľudovít Priester, Ing. Kristína Priesterová, Alžbeta Rohaľová, Ing. Ľuboš Mihál, Božena Albertiová, Mária Valentová, Petra Lelovičová, Viera Štrbová, Ing. Zuzana Strýčková, Marián Varga, František Géci, Margita Géciová, Mikuláš Duľa, Margita Duľová, Irena Behunová, Martina Tomková, Alexander Mako, Martina Maková
Záložný dlžník: Miroslav Laštík, Oskár Fodor, Júlia Fodorová, Mária Patakyová, Marcel Lukáč, Janette Lukáčová, Róbert Šipoš, Romana Vojtušáková, Claudeta Eperješiová, Bohuš Schnitzer, Lýdia Verešová, Karol Seman, Ing. Mária Semanová, Emília Drábová, Gustáv Gergely, Katarína Michalčíková, Ľubica Bárányová, Ján Bárány, Ing. Peter Počatko, Sandra Počatková, Michal Klimo, Oľga Klimová, Michaela Helmeczyová, Branislav Kalla, Mgr. Lucia Kallová, Július Pallai, Mgr. Eva Kurilková, Ing. Tomáš Čigáš, Ing. Lucia Čigášová, Imrich Marci, Helena Marciová, Ing. Janka Košková, Ing. Jarmila Takáčová, MUDr. Soňa Benešová, Róbert Lukáč, Adriana Lukáčová, Michaela Hynková, Igro Duľa, Štefan Handzok, Erika Handzoková, Ing. Peter Počatko, Karol Bačo, Monika Sutiová, Marek Hegeduš, Marek Uhrín, Magdaléna Uhrínová, PaedDr. Libušě Daněková, Jozef Cicoň, Jana Horváthová, Valéria Fedorová, Ing. Iveta Landová, Martin Onderišin, Mgr. Lucia Michalčinová, Martin Čigáš, Veronika Čigášová, Eva Dávidová, Mária Jakcsiová, Dušan Rajnič, Hedviga Rajničová, Valéria Petríková, Ing. Branislav Benco, Gabriela Podoláková, Juraj Podolák, Gabriela Ritóková, Beáta Hričinová, Oto Jančík, Irena Jančíková, Radoslav Duľa, Mária Marcinová, Tomáš Supuka, Ing. Bohuslav Varhol, Adriana Varholová, Ján Petrík, Martin Karáč, Ľubomír Varga, Eva Vargová, Ing. Juraj Dušák, Imrich Pahulyi, Eva Kopčová, Jozefína Tomková, Beáta Halušková, Marián Valko, Helena Valková, Ing. Ľudovít Priester, Ing. Kristína Priesterová, Alžbeta Rohaľová, Ing. Ľuboš Mihál, Božena Albertiová, Mária Valentová, Petra Lelovičová, Viera Štrbová, Ing. Zuzana Strýčková, Marián Varga, František Géci, Margita Géciová, Mikuláš Duľa, Margita Duľová, Irena Behunová, Martina Tomková, Alexander Mako, Martina Maková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 10300/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia