Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2021 podľa krajov
18333
5,00%
-152
14223
4,56%
-692
15094
4,64%
-700
19134
5,00%
-663
21271
5,61%
-812
32881
9,16%
-953
46827
10,98%
-1131
42693
10,39%
-1588
210456
7,09%
-6691
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Alena Malá, Štefan Balogh, Ľudovít Gerhát, Eva Vargová, Branislav Varga, Ing. Jozef Boršodi, Ing. Zuzana Boršodiová, Magdaléna Fitošová, Ján Zelovič, Oľga Zelovičová, Martin Bultman, Ing. Michaela Bultmanová, Ing. Marek Uller, Mgr. Nasťa Ullerová, Helena Bochnovičová, PaedDr. Júlia Ivanovičová, Gabriela Porubská, Ing. Vladimír Jalakša, Viera Jalakšová, Marián Šimek, Gabriela Šimeková, Ing. Zoltán Činčura, Marta Činčurová, Ing. Ľuboš Frlička, Viera Kazíková, Emil Škadra, Anna Škadrová, Ján Vajda, Mgr. Marcela Gézeová, Mária Teplánová, WALDI, s.r.o., Vladimír Fačkovec, Monika Fačkovcová, Anna Sirotková, Anna Béderová, Dalibor Varga, Valéria Vargová, Ing. Štefan Hegedüš, Ing. Mária Hegedüšová, RNDr. Peter Boleček, PaedDr. Janka Bolečková, Blažena Ščevíková, Mgr. Martina Filová, Miloš Válik, Dušan Surovka, Štefana Surovková, Erika Móciková, Iveta Porubská, Marián Kováč, Anna Kováčová, Júlia Gedayová, Ľubomír Mravík, Anita Mravíková, Baltazár Bakai, Oľga Bakaiová, Zuzana Šranková, Tomáš Moravčík, Ladislav Čambal, Iveta Čambalová, Ladislav Ondruška, Terézia Ondrušková, Ing. Alexandra Rybárová, Ing. Emília Ďurková, Veronika Fernerová, Ing. Iveta Sršňová
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Alena Malá, Štefan Balogh, Ľudovít Gerhát, Eva Vargová, Branislav Varga, Ing. Jozef Boršodi, Ing. Zuzana Boršodiová, Magdaléna Fitošová, Ján Zelovič, Oľga Zelovičová, Martin Bultman, Ing. Michaela Bultmanová, Ing. Marek Uller, Mgr. Nasťa Ullerová, Helena Bochnovičová, PaedDr. Júlia Ivanovičová, Gabriela Porubská, Ing. Vladimír Jalakša, Viera Jalakšová, Marián Šimek, Gabriela Šimeková, Ing. Zoltán Činčura, Marta Činčurová, Ing. Ľuboš Frlička, Viera Kazíková, Emil Škadra, Anna Škadrová, Ján Vajda, Mgr. Marcela Gézeová, Mária Teplánová, WALDI, s.r.o., Vladimír Fačkovec, Monika Fačkovcová, Anna Sirotková, Anna Béderová, Dalibor Varga, Valéria Vargová, Ing. Štefan Hegedüš, Ing. Mária Hegedüšová, RNDr. Peter Boleček, PaedDr. Janka Bolečková, Blažena Ščevíková, Mgr. Martina Filová, Miloš Válik, Dušan Surovka, Štefana Surovková, Erika Móciková, Iveta Porubská, Marián Kováč, Anna Kováčová, Júlia Gedayová, Ľubomír Mravík, Anita Mravíková, Baltazár Bakai, Oľga Bakaiová, Zuzana Šranková, Tomáš Moravčík, Ladislav Čambal, Iveta Čambalová, Ladislav Ondruška, Terézia Ondrušková, Ing. Alexandra Rybárová, Ing. Emília Ďurková, Veronika Fernerová, Ing. Iveta Sršňová
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 10086/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia