Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.9.2020 podľa krajov
17467
4,66%
-335
15801
5,09%
-373
17642
5,38%
-902
21239
5,55%
-1118
23985
6,35%
-200
35594
9,57%
-841
48842
11,08%
-815
43823
10,35%
-540
224393
7,43%
-5124
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Martina Valentová, Bytové družstvo Petržalka, Peter Pažitka, Maroš Siegel, Margita Siegelová, Ing. Rudolf Chochula, Mgr. Andrea Chochulová, Vladimír Chylik, Marta Chyliková, Heiz Maschitz, Anna Jadwiga Maschitz, Ing. Štefan Vydarený, Emília Vydarená, Milan Kapusta, Helena Kapustová, Jaroslav Lacko, Daniela Lacková, Ing. Martin Kováč, Ing. Mária Kováčová, Mgr. Katarína Mužilová, Mgr. Martin Zvardoň, Mgr. Ľubica Zvardoňová, František Benkovič, Milada Benkovičová, Ivana Molnárová, Ing. Július Lanátor, Anna Lanátorová, Mária Plandorová, Mária Mlynková, Martina Mesiarkinová, Robert Belko, Klara Belková, Peter Michalik, Iveta Michaliková, Július Kišš, Jana Kiššová, Petra Kákoniová, Peter Strakoš, Marcela Strakošová, Ing. Helena Michajlová, Michal Schvarc, Dalma Schvarcová, Daniela Paldanová, Pavel Novotný, Kvetoslava Novotná, Peter Salajka, Milan Resek, Alena Reseková, Ľudovít Horváth, Lýdia Horváthová
Záložný dlžník: Martina Valentová, Bytové družstvo Petržalka, Peter Pažitka, Maroš Siegel, Margita Siegelová, Ing. Rudolf Chochula, Mgr. Andrea Chochulová, Vladimír Chylik, Marta Chyliková, Heiz Maschitz, Anna Jadwiga Maschitz, Ing. Štefan Vydarený, Emília Vydarená, Milan Kapusta, Helena Kapustová, Jaroslav Lacko, Daniela Lacková, Ing. Martin Kováč, Ing. Mária Kováčová, Mgr. Katarína Mužilová, Mgr. Martin Zvardoň, Mgr. Ľubica Zvardoňová, František Benkovič, Milada Benkovičová, Ivana Molnárová, Ing. Július Lanátor, Anna Lanátorová, Mária Plandorová, Mária Mlynková, Martina Mesiarkinová, Robert Belko, Klara Belková, Peter Michalik, Iveta Michaliková, Július Kišš, Jana Kiššová, Petra Kákoniová, Peter Strakoš, Marcela Strakošová, Ing. Helena Michajlová, Michal Schvarc, Dalma Schvarcová, Daniela Paldanová, Pavel Novotný, Kvetoslava Novotná, Peter Salajka, Milan Resek, Alena Reseková, Ľudovít Horváth, Lýdia Horváthová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 10053/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia