Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2019 podľa krajov
10881
2,76%
+542
9162
2,53%
+632
11748
3,12%
+621
14695
3,21%
+111
17216
4,21%
+659
30136
7,21%
+663
43714
9,08%
+2104
38624
8,38%
+1042
176176
5,26%
+6374
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Zdeno Koky

 
058 01 Gánovce, Filice, Filická 77/21
IČO: 40326802

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 16.4.2018, obchodný vestník 73/2018
Spisová značka: 1K/12/2017
Sudca: JUDr. Štefan Tomašovský
Poradové číslo: K024945