Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2018 podľa krajov
10896
2,78%
-309
9394
2,49%
-259
12031
3,14%
-749
16684
3,68%
-820
17899
4,26%
-834
33315
7,90%
-906
45793
9,38%
-668
41747
9,10%
-1017
187759
5,55%
-5562
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Zdeno Koky

 
058 01 Gánovce, Filice, Filická 77/21
IČO: 40326802

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 16.4.2018, obchodný vestník 73/2018
Spisová značka: 1K/12/2017
Sudca: JUDr. Štefan Tomašovský
Poradové číslo: K024945