Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2022 podľa krajov
14303
3,89%
-947
12852
4,10%
-394
13171
4,03%
-521
17961
4,65%
-680
19725
5,17%
-668
32237
9,16%
-412
46010
10,91%
-824
40801
10,05%
-543
197060
6,67%
-4989
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ZBG, s. r. o.

 
Zámocká 34, 811 01 Bratislava
IČO: 35707763

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 6.5.2022, obchodný vestník 87/2022
Spisová značka: 31K/15/2022
Sudca: JUDr. Zuzana Hlistová
Poradové číslo: K026564