Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

VT PAPYRUS s.r.o.

 
Hlavná 150, 094 12 Vechec
IČO: 50059131

Súd: Okresný súd Prešov
Vyhlásenie: 29.7.2019, obchodný vestník 144/2019
Spisová značka: 5K/5/2019
Sudca: Mgr. Alena Paveleková
Poradové číslo: K065029