Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2018 podľa krajov
11073
2,85%
-559
9027
2,50%
-472
11282
3,00%
-587
15116
3,31%
-570
16814
4,06%
-472
30156
7,32%
-449
42148
8,81%
-881
38555
8,46%
-962
174171
5,23%
-4952
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Všeobecná investičná spoločnosť a.s.

 
Maróthyho 6, 811 08 Bratislava
IČO: 17322677

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 2.10.2018, obchodný vestník 190/2018
Spisová značka: 37K/68/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K073815