Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Viera Hanuljaková

 
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 16.2.2017, obchodný vestník 33/2017
Spisová značka: 8K/64/2016
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K003438