Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Vegetable procesor, spol. s r.o.

 
Limbova 7, 917 01 Trnava
IČO: 36715522

Súd: Okresný súd Trnava
Vyhlásenie: 12.11.2018, obchodný vestník 217/2018
Spisová značka: 25K/8/2018
Sudca: JUDr. Dagmar Valocká
Poradové číslo: K086204