Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2018 podľa krajov
10806
2,78%
-267
8742
2,36%
-285
11142
2,93%
-140
14856
3,22%
-260
16475
3,94%
-339
29738
7,10%
-418
42133
8,69%
-15
37979
8,20%
-576
171871
5,09%
-2300
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

UNIO COMPANY s.r.o.

 
F. Kapisztóryho 2, 940 02 Nové Zámky
IČO: 43981658

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 19.10.2018, obchodný vestník 203/2018
Spisová značka: 31K/14/2018
Sudca: Mgr. Marek Janigloš
Poradové číslo: K079376