Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2019 podľa krajov
10681
2,74%
-200
8934
2,44%
-228
11297
2,98%
-451
14405
3,14%
-290
16895
4,09%
-321
29886
7,09%
-250
43545
8,98%
-169
38385
8,23%
-239
174028
5,16%
-2148
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

UNIO COMPANY s.r.o.

 
F. Kapisztóryho 2, 940 02 Nové Zámky
IČO: 43981658

Súd: Okresný súd Nitra
Vyhlásenie: 19.10.2018, obchodný vestník 203/2018
Spisová značka: 31K/14/2018
Sudca: Mgr. Marek Janigloš
Poradové číslo: K079376