Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2019 podľa krajov
11135
2,83%
-94
9218
2,63%
+9
11732
3,20%
+19
13493
2,93%
-23
16485
3,96%
+210
28296
6,69%
-34
40211
8,19%
-17
34885
7,57%
-177
165455
4,92%
-107
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

TRX - Group, s. r. o.

 
J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava
IČO: 52314278

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 23.9.2019, obchodný vestník 183/2019
Spisová značka: 37K/47/2019
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K084112