Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

TRIP SK, s. r. o.

 
Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca
IČO: 36816582

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 29.5.2023, obchodný vestník 101/2023
Spisová značka: 3K/41/2022
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K029734