Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2018 podľa krajov
11995
3,16%
+32
9499
2,62%
-100
11698
3,18%
-265
15932
3,46%
-158
17027
4,20%
-186
30975
7,49%
-276
42662
8,94%
-462
39555
8,78%
-447
179343
5,42%
-1979
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

T.R.H., s.r.o.

 
Moyzesova 50, 040 01 Košice
IČO: 46658025

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 13.11.2017, obchodný vestník 216/2017
Spisová značka: 31K/18/2017
Sudca: JUDr. Július Tóth
Poradové číslo: K037674