Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2018 podľa krajov
11623
3,02%
-109
9868
2,62%
+44
13229
3,51%
+30
18037
4,03%
+88
19341
4,67%
+30
34861
8,33%
+561
47016
9,70%
+515
43293
9,50%
+526
197268
5,88%
+1685
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

T.R.H., s.r.o.

 
Moyzesova 50, 040 01 Košice
IČO: 46658025

Súd: Okresný súd Košice I
Vyhlásenie: 13.11.2017, obchodný vestník 216/2017
Spisová značka: 31K/18/2017
Sudca: JUDr. Július Tóth
Poradové číslo: K037674