Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2019 podľa krajov
10681
2,74%
-200
8934
2,44%
-228
11297
2,98%
-451
14405
3,14%
-290
16895
4,09%
-321
29886
7,09%
-250
43545
8,98%
-169
38385
8,23%
-239
174028
5,16%
-2148
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Tomáš Kubinec

 
Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava- Karlova Ves

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 14.1.2019, obchodný vestník 9/2019
Spisová značka: 8K/58/2018
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K003427