Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2018 podľa krajov
10656
2,73%
-69
9334
2,50%
+80
11587
3,07%
-203
16049
3,48%
-154
17084
4,07%
-340
32233
7,55%
-272
43989
9,09%
-745
40562
8,87%
-321
181494
5,37%
-2024
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Tibor Rigo

 
Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava

Súd: Okresný súd Bratislava I
Vyhlásenie: 30.5.2018, obchodný vestník 103/2018
Spisová značka: 37K/22/2018
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K037265