Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2019 podľa krajov
11905
3,06%
+850
9497
2,73%
+458
11494
3,14%
+388
13573
2,88%
+64
16365
3,91%
+214
27959
6,59%
-45
40696
8,41%
-166
35868
7,65%
-418
167357
4,97%
+1345
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SUBRIMEX, s.r.o.

 
Radlinského 58, Dolný Kubín
IČO: 36390062

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Zrušenie: 15.1.2013, obchodný vestník 10/2013
Spisová značka: 46K/56/2005-Kl
Sudca: JUDr. Miroslav Klátik
Poradové číslo: K000673